19.10.18

Ny og forbedret forsikringsavtale fra årsskiftet

Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS fortsetter sitt gode samarbeid med nåværende samarbeidspartner, Tryg Forsikring, og kan tilby bedre priser i tillegg til både forbedrede og nye produkter.

Statistikken er etterspurt ? er du à jour?

Statistikker, og spesielt de som omhandler lønn, er etterspurt og viktig for bransjen. Arkitektbedriftene lager hvert år lønnsstatistikk basert på de ansatte i medlemsbedriftene. I medlemsportalen skal kontorenes ledere oppdatere alle lønnsendringer fortløpende gjennom året. Bidra til fellesskapet ved å legge inn dine tall nå! (All info behandles selvfølgelig konfidensielt.)

Arkitektbedriftene, RIF og EBA med felles MMI-veileder

På tegninger er det enkelt å se forskjell på en skisse og en arbeidstegning. Så enkelt er det ikke i BIM. BIM-objekter kommer fra programvarenes objektbibliotek, og de endrer sjeldent utseende visuelt fra første skisse til ferdig prosjektert og bygget prosjekt. Arkitektbedriftene, RIF og EBA lanserte derfor 12. oktober en felles tverrfaglig veileder for BIM-leveranser, MMI - Modell Modenhets Indeks.

Nye standarder for universell utforming

Standard Norge lanserte denne uken nye utgaver av standardene for universell utforming av byggverk, NS 11001-1, arbeids- og publikumsbygninger, og NS 11001-2, boliger.

Profesjonskurs for ferske arkitekter 13. november

Arkitektbedriftene byr igjen på profesjonskurs for ferske arkitekter. Kurset gir en innføring i prosjekt- og kontorhverdagen, og sider av faget det i liten grad undervises i på skolene. Målet er å gi ferske arkitekter en bedre forståelse av gangen i prosjektene, og lovverket og rammene rundt.

Rådgivningskontraktene NS 8401, NS 8402, NS 8403

Rådgiveroppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren er en uensartet gruppe. Rådgiveren kan delta i en tidlig fase av et prosjekt og ha som oppgave å utrede prosjektets rammebetingelser og levedyktighet.

Vestlandske byggedager 1. november

Hold av dagen for den 25. utgaven av Vestlandske byggedager! Det blir en rekke spennende debatter og presentasjoner fra lokale prosjekter og nyheter. Arkitektbedriftene er medarrangør, og oppfordrer våre medlemmer til å delta!

BIM buildingSMART basiskurs

På bakgrunn av buildingSMART sin lærerplan har RIF utviklet et BIM basiskurs. Kurset er for hele byggenæringen, og det forventes at deltakerne kjenner prosessen for et byggeprosjekt. Målsetting med kurset er å gi aktører i byggenæringen; rådgivere, entreprenører og byggherrer en grunnleggende kunnskap og forståelse av BIM.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#