Kunnskap fra din arbeidsgiverforening 06.01.17

Ny konjunkturundersøkelse ut nå

Arkitektbedriftenes halvårlige konjunkturundersøkelse er igjen på gang. Se din / din leders mailboks for ditt kontors spesifikke invitasjon til undersøkelsen. Svarene er viktig for hele bransjens kunnskap om markedet. Svarfrist fredag 13. januar. Og meld deg på frokostmøte om arkitektmarkedet 2. februar.

Frokost om arkitektmarkedet 2. februar

Ny halvårsrapport fra TNS Gallup om hvordan kontorlederne ser markedet sitt med omsetning og antall årsverk. Og den nye utviklingssjefen i Selvaag Bolig, Harald Gjøvaag kommer. Ekspert på arkitektjus og prosjektdrift Lars Christensen i ABO kommer fra Bergen. NTNU-professor Siri Bakken kommer fra Trondheim. Stein Hamre fra Mo i Rana kommer, og den nye daglig lederen av vårt nye medlem MAD, Åshild Wangensteen Bjørvik, kommer fra Nydalen. Kommer du? Meld deg på nå!
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#