28.11.18

Tidenes beste forsikringsavtale

Etter nesten ett år med forhandlinger med ulike forsikringsselskaper har Arkitektbedriftene Forsikringsservice valgt å fortsette samarbeidet med Tryg Forsikring. Resultatet er en enda bedre avtale enn før, både når det gjelder pris og kvalitet.

Vellykket revisjon av MAKS mot ISO 9001 og 14001

Har du fått spørsmål om kontorets kvalitetssystem oppfyller ISO-standardene? Bruker du MAKS har du tilgang til de rutinene som er nødvendige for å oppfylle kravene til et ISO-system for både kvalitets- og miljøledelse.

AiN med undersøkelse om tariffavtalen

Arkitektbedriftene og AFAG har i år startet et samarbeid for å øke tilslutningen til den sentrale tariffavtalen fremforhandlet mellom foreningene. I den forbindelse ønsker vi å motta informasjon og erfaringer fra våre medlemmer for å kartlegge brukernes syn på avtalen og dens virkninger. Vi håper dere har noen minutter å avse.

Ivrige ansvarlige søkere blant våre medlemmer

Vi har merket stor interesse for søknadsløsningen etter lansering. Dette er et stort og komplekst prosjekt, og vi er takknemlige for at medlemmene er både tålmodige og ivrige. Nabovarslingskomponenten fra Norkart er høyst aktuell og flere nordmenn har i disse dager mottatt nabovarsling digitalt fra Altinn. Dette er både kostnads- og tidsbesparende for alle parter.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#