01.11.18

Nå kan du nabovarsle digitalt via MAKS for kr 1

Endelig! Langsiktig arbeid med søknadsløsning og nabovarsel gir resultater. I perioden 1.11 til 11.11 kan du sende nabovarselet for kr 1. I tillegg slipper du forsendelser per post, siden nabovarselet sendes gjennom Altinn.

Viktig påminnelse til medlemmer

Alle ansatte i bedriften skal meldes inn og registreres hos oss ? uavhengig funksjon. Det vil for eksempel si; arkitekter, ingeniører, merkantilt, innleid, praktikanter/studenter, ikke-prosjekterende osv. Dette gjør det blant annet enklere for bedriften å sikre riktige forsikringsdekninger på ansatte, samt at alle mottar nyhetsbrev og har egen bruker for rask tilgang til verktøyene. Våre lønnsstatistikker vil også bli mer presise med mer data per ansatt registrert. Informasjonen er selvfølgelig fortsatt konfidensiell.

Forslag til endringer i byggherreforskriften

RIF og Arkitektbedriftene er positive til de fleste foreslåtte endringer i Byggherreforskriften, og mener at dette kan styrke det skadeforebyggende arbeidet i bygg- og anleggsbransjen. RIF og Arkitektbedriftene har derfor gått sammen om forslag til en felles høringsuttalelse, fordi begge har felles interesser som bransjeorganisasjoner for prosjekterende virksomheter.

GRAPHISOFT Norge klager Strand kommune inn til KOFA

Strand kommune krever i sine anskaffelser av arkitekttjenester at leveransene skal skje på det proprietære og lukkede filformatet Revit. Dette kravet vil diskriminere alle arkitekter som ikke benytter seg av Revit og GRAPHISOFT Norge klager nå kommunen inn for KOFA.

Endringer i Bedriftshåndboken per 01.11.2018

Bedriftshåndboken oppgraderes gradvis med henblikk på ajourføring av nye regler og nye info'er. Bedriftshåndboken er et elektronisk oppslagsverk, men de enkelte info'er kan også skrives ut. Info'ene finnes på medlemssidene. Logg inn med brukernavn og passord.

Profesjonskurs for ferske arkitekter 13. november

Arkitektbedriftene byr igjen på profesjonskurs for ferske arkitekter. Kurset gir en innføring i prosjekt- og kontorhverdagen, og sider av faget det i liten grad undervises i på skolene. Målet er å gi ferske arkitekter en bedre forståelse av gangen i prosjektene, og lovverket og rammene rundt.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#