Midlertidige regelendringer med betydning for deg

I tillegg til å endre reglene rundt lønn i permittering har Regjeringen og Stortinget vedtatt flere nye midlertidige regelendringer som får betydning for bedriften og deres ansatte. Her ønsker vi å gi dere en oversikt over relevante regelendringer.

Det bemerkes at endringer i permitteringsregelverket ikke blir gjennomgått her, da dette har sin egen infoside. 
Se Vurderer du permitteringer?
Se også informasjon fra Regjeringen om permitteringer.

Sykepenger

Regjeringen endrer nå arbeidsgiverperioden for utbetaling av sykepenger knyttet til Koronapandemien fra 16 til 3 dager. Dette innebærer at arbeidsgiver slipper store kostnader ved sykefraværet som følger av Korona. For arbeidsgivere med avtale om full dekning av lønn ved sykefravær må mellomlegget mellom 6G og full lønn dekkes som tidligere.

Selvstendig næringsdrivende vil også få sykepenger fra dag 4 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

Se også informasjon fra Regjeringen om sykepenger og egenmelding.

Legg merke til at arbeidsgiverperioden ikke er redusert for sykdom relatert til andre grunner enn Korona. 

Omsorgsdager

Regjeringen har doblet antall dager med omsorgspenger den enkelte arbeidstaker har tilgjengelig ut 2020, og arbeidsgiver plikter kun å betale en arbeidsgiverperiode på 3 dager. Arbeidsgiver forskutterer også øvrige dager med omsorgspenger, men kan kreve refusjon fra Arbeids- og velferdsetaten fra fjerde dag. Det er ikke gjort noen endringer i hvordan omsorgspenger beregnes, slik at lovkravet fortsatt er oppad begrenset til 6G. Dette innebærer at arbeidsgiver som har avtale om å dekke full lønn ved omsorgsdager må dekke det overskytende også her. 

Selvstendig næringsdrivende vil få utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

Les mer om retten til omsorgspenger her

Se også informasjon fra Regjeringen om omsorgspenger.

Selvstendig næringsdrivende

Det er innført en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. 

Merverdiavgift

Det er vedtatt å utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020 til 10. juni 2020. 

Arbeidsgiveravgift

Midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for én termin, altså de neste to månedene (ikke fått endelig bekreftelse på dette).
Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

Forskuddsskatt

Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.
Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.

Se også informasjon fra Regjeringen om merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt.

Garanti- og låneordninger for bedre likviditet i bedriftene

Regjeringen foreslår å etablere en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner. Garantiordningen får en total ramme på 50 milliarder kroner.

Se også informasjon fra Regjeringen om statlig lånegaranti

 

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker