Nyheter fra din arbeidsgiverforening 30.11.17

Skavang ny styreleder i BAE-programmet

Adm dir i Arkitektbedriftene Egil Skavang tar over som leder av styringsgruppen i BAE-programmet i forskningssenteret Prosjekt Norge. "Gode prosesser i bygg, anlegg og eiendomsnæringen er helt vesentlig for å utvikle verdien av næringens leveranser og for å forbedre produktivitet og lønnsomhet," sier Skavang.

Medlemsmøte i Trondheim 5. des

Arkitektbedriftene har fått vedtatt en ny strategi. I den anledning vil vi gjerne reise rundt til de store byene og snakke med medlemsbedriftene om lokale utfordringer og muligheter.

Sluttseminar forskning om prosjektering

Hvis prosjektering er en kreativ og lærende prosess - hvilke prinsipper og metoder trenger vi for å lede denne prosessen? Hva må til for å bedre kommunikasjonen mellom prosjekteringen og produksjonen? 12. desember hos Veidekke.

Legehjelp inn i behandlingsforsikringen

Tryg Legehjelp tilbyr nå online rådgivning for resept og henvisninger uten ventetid eller egenandel. Tjenesten blir en del av behandlingsforsikringen for bedriftskunder, og kan spare mange ansatte for legebesøk.

BIM buildingSMART basiskurs

På bakgrunn av buildingSMART sin lærerplan har RIF utviklet et BIM basiskurs. Kurset er for hele byggenæringen, og det forventes at deltakerne kjenner prosessen for et byggeprosjekt. Målsetting med kurset er å gi aktører i byggenæringen; rådgivere, entreprenører og byggherrer en grunnleggende kunnskap og forståelse av BIM.

Webinar for kartløsning i MAKS

Webinar som passer for ansvarlig søkere, rådgivende ingeniører, prosjekterende, planleggere - og ellers alle som har behov for kart, nabovarsling, plandata og kommunal informasjon til sine eiendomsprosjekter.

Kurs i energieffektiv prosjektering og inneklima

Kurset tar for seg hvordan man kan møte tøffe krav til ytterligere energieffektiv prosjektering av bygg, fornybar energiforsyning, «nær nullenergihus» og plusshus, samt dokumentasjon av klimagassutslipp. Energidirektivet i TEK17 vil også bli gjennomgått.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#