Markedet flytter seg fra bolig til kontor

Bygg- og anleggsmarkedet er ventet å vokse raskere enn arkitektmarkedet hvert år i prognoseperioden 2017-19. Dette er fordi veksten i BA fremover vil bli drevet av anlegg, hvor arkitektenes andel av prosjektkostnaden er lav. Det viser den siste årlige markedsrapporten utviklet av Prognosesenteret på oppdrag fra Arkitektbedriftene.

Innen arkitekturprosjektering venter Prognosesenteret at kontor vil være segmentet med sterkest vekst i 2017. Den ventede veksten på 46 % i år vil mer enn dekke opp for de siste to årenes nedgang. Undersøkelsen er omtalt i Finansavisen idag mandag 29. mai 2017 (faksimile), med utfyllende intervju med Magne Wiggen i MMW arkitekter.

I 2018 er det segmentet offentlige bygg som ventes å øke mest, mens anlegg er vekstvinneren i 2019.

Økt boligigangsetting vil fortsette å gi et positivt vekstbidrag i år, men toppen for boligsegmentet i arkitektmarkedet ventes å nås i 2017, og de neste to årene er det ventet nedgang for dette segmentet. I 2018 vil vekstbidraget fra offentlig byggevirksomhet øke betydelig, bl.a. grunnet arbeider med nytt regjeringskvartal og sykehusutbygging.

"En reduksjon i boligmarkedet er naturlig. Det stabile utleiemarkedet indikerer at det ikke er en reell boligmangel, og en uvanlig høy boligproduksjon i 2016 og 2017 må derfor korrigeres. Næringsbygg spås vekst, men ikke tilstrekkelig til at byggsiden vil opprettholde volumet fra i år. Anleggssiden derimot, fortsetter å vokse, men dette gir ikke så mange oppgaver til arkitektene og vi må forvente et noe svakere hjemmemarked for arkitektene i 2019," sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene i Norge.

"På eksportsiden er imidlertid markedet betydelig. En fersk undersøkelse i regi av Innovasjon Norge, Utenriksdept., DOGA og Arkitektbedriftene i Norge viser at norsk arkitektur og arkitekttjenester rangeres svært høyt og er etterspurt. Vi tror at et bedre organisert samarbeid mellom arkitektbedrifter som vil satse utenlands, og virkemiddelapparatet, kan gi en reell vekst i eksporten av norsk arkitektur," sier Skavang.

Innen arkitekturprosjektering venter Prognosesenteret at kontor vil være segmentet med sterkest vekst i 2017. Den ventede veksten på 46 % i år vil mer enn dekke opp for de siste to årenes nedgang. I 2018 er det segmentet offentlige bygg som ventes å øke mest, mens anlegg er vekstvinneren i 2019.

Se selv hele rapporten her.

Undersøkelsen vil bli presentert på vår næringskonferanse 8. juni. Les mer og meld deg på her!

Relaterte saker

IMG_1276

Prognose og konjunkturer

Publisert: 9. oktober 2019
909045800

Høstens konjunkturbarometer

Publisert: 11. september 2019
1011812980

Erfaringstall 2018

Publisert: 25. juni 2019
615804128

Arkitekter gjør vel aldri feil?

Publisert: 12. juni 2019

Mest leste saker