Nyheter fra din arbeidsgiverforening 06.01.17

Bedriftsinternt kurs i MAKS

Vil du ha et kurs i kvalitetssystemet MAKS spesielt for ditt kontor (eller flere mindre kontor sammen)? Vi kommer til dere og viser trinn for trinn hvordan systemet virker.

Ny konjunkturundersøkelse ut nå

Arkitektbedriftenes halvårlige konjunkturundersøkelse er igjen på gang. Se din / din leders mailboks for ditt kontors spesifikke invitasjon til undersøkelsen. Svarene er viktig for hele bransjens kunnskap om markedet. Svarfrist fredag 13. januar. Og meld deg på frokostmøte om arkitektmarkedet 2. februar.

Frokost om arkitektmarkedet 2. februar

Ny halvårsrapport fra TNS Gallup om hvordan kontorlederne ser markedet sitt med omsetning og antall årsverk. Og den nye utviklingssjefen i Selvaag Bolig, Harald Gjøvaag kommer. Ekspert på arkitektjus og prosjektdrift Lars Christensen i ABO kommer fra Bergen. NTNU-professor Siri Bakken kommer fra Trondheim. Stein Hamre fra Mo i Rana kommer, og den nye daglig lederen av vårt nye medlem MAD, Åshild Wangensteen Bjørvik, kommer fra Nydalen. Kommer du? Meld deg på nå!

Takk for lønnsoppdateringer!

Arkitektbedriftene setter nå igang med å utarbeide lønnsstatistikk for 2016. Statistikken er basert på registrering av de ansattes lønninger, utført av kontorlederne. Vi har fått et omfattende materiale til statistikken. Tusen takk for innsatsen! Statistikken er svært etterspurt og blir klar i begynnelsen av februar.

Medlemsservice til tjeneste

Den første kontakt med Arkitektbedriftene går ofte gjennom vår administrasjonsansvarlige, Ingela Nylén. Hun hjelper deg med dine spørsmål og praktiske oppgaver knyttet til medlemskapet. Er spørsmålet utenfor hennes fagområder, finner hun en annen som kan hjelpe deg. Som medlem er du alltid velkommen til å kontakte oss. Vi er din bransjeorganisasjon og arbeider for dine interesser.

Nye regler for offentlige anskaffelser fra nyttår

Kommunene og andre offentlige innkjøpere av arkitekttjenester fikk fra nyttår et nytt regelverk. Vi hadde frokostmøte om nyhetene i desember. Se de tolv viktigste endringene, presentasjon og film.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#