MAKS-kurs for småbedrifter

I dette kurset fokuserer vi på kvalitetssikringssystem for mindre kontorer og prosjekter. Vi ser på kravene som stilles til ansvarlige foretak, og hvordan MAKS kan tilpasses slik at kvalitetssikringsarbeidet blir effektivt og tilstrekkelig.

Vi får ofte spørsmål om bruk av MAKS i mindre bedrifter og på små prosjekter.  Kravene i regelverket er de samme uavhengig av prosjektstørrelse.  Likevel er det flere muligheter for å tilpasse MAKS til kontor- og prosjektstørrelse. 

Dette kurset fokuserer på:

  • kravene til kvalitetssikring, hvor de kommer fra og hva de innebærer
  • bedriftstilpassing av relevante MAKS-rutiner
  • hva må man ha på plass for å være forberedt på tilsyn
  • kvalitetsplanen og hvordan lage en bedriftsmal for å gjøre hverdagen litt enklere
  • kort introduksjon til bruk av kvalitetsplanen og myndighetskravlisten i mindre prosjekter 

Kurset er forbeholdt bedrifter med under 5 ansatte. For kurs til enkeltpersoner fra større bedrifter se neste kurs, som holdes 17. juni. MAKS-kurs - fokus kvalitetsplan

For kurs til bedrifter med mer enn 5 ansatte kan vi organisere egne kurs. Ta kontakt via maks@arkitektbedriftene.no for mer informasjon og avtale tidspunkt.

Kursholder er Christian Hofmeier,
arkitekt og kvalitetsrådgiver hos Arkitektbedriftene i Norge.


Påmeldingsskjema


*
*
*
*


Praktisk informasjon

Sted: webinar - Teams
Dato: 10. juni 2021
Tid: kl.12:30 - kl.15:30

Pris medlem: 2500
Pris ikke-medlem: 4000