MAKS-kurs - fokus kvalitetsplan

I dette kurset fokuserer vi på bruken av kvalitetsplanen og myndighetskravlisten. Målgruppen er prosjekterende arkitekter fra større bedrifter som har et bedriftstilpasset system for kvalitetssikring.

Kurset passer best for prosjekterende på kontorer som allerede har et tilpasset MAKS-system og bruker MAKS aktivt i kvalitetsikringsarbeidet. Kanskje har dere tidligere hatt et bedriftsintern MAKS-kurs og har behov for å løfte enkeltpersoner til samme nivå. 

Kurset inneholder: 

  • kort introduksjon i kvalitetssikring og kravene til dette
  • det jevnlige arbeidet i kvalitetsplanen 
  • de konkrete kvalitetsikringsoppgavene som skal gjøres i prosjektet
  • de ulike oppgavene som ligger under PRO-rollen og hvordan man bruker skjemaer og hjelpemidler
  • nyttige råd for hvordan man får mest ut av rutine 43-021, Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag

Kurset tar ikke for seg tilpasning av MAKS-rutiner og oppretting av maler. 

For mindre bedrifter som lurer på hvordan man jobber med MAKS-rutiner og oppretting av bedriftsmaler anbefaler vi kurset 8. april. MAKS-kurs for småbedrifter

Det vil ikke være mulig å melde på flere enn to stykker fra samme kontor på dette kurset. Hvis dere ønsker kurs for en større gruppe, ta kontakt med oss på maks@arkitektbedriftene.no.

Kursholder er Christian Hofmeier,
arkitekt og kvalitetsrådgiver hos Arkitektbedriftene i Norge.


Påmeldingsskjema


*
*
*
*


Praktisk informasjon

Sted: Webinar - Teams
Dato: 17. juni 2021
Tid: kl.12:30 - kl.15:30

Pris medlem: 2500
Pris ikke-medlem: 4000