Maiken Alm

Prosjektmedarbeider Send e-post | Telefon:

Andre i administrasjonen

Les mer

Egil Skavang Administrerende direktør

Les mer

Anette Søby Bakker Juridisk rådgiver

Les mer

Maria Skavhaug I PERMISJON - Økonomisjef / forsikringsansvarlig

Les mer

Ingela Nylén Kontorleder

Les mer

Mathias Haugland Juridisk rådgiver

Les mer

Janeche Bull Borander Utviklingssjef

Les mer

Christian Østgaard Prosjektmedarbeider

Les mer

Bo Gleditsch Kommunikasjonssjef

Les mer

Christian Hofmeier Kvalitetsrådgiver, Dipl.Ing Arkitekt

Eva Midtfjord

Eva Midtfjord Vikar for økonomiansvarlig