Arkitektbedriftene på Arendalsuka 2019

Vi samler fagkompetanse og politikere til innlegg og debatt om arkitektur som strategisk verktøy i samfunnsutviklingen. Kom innom da vel!

Mandag 12. august, Arendal Kino sal 3, kl. 17:30-19:00. 

Innlegg av

  1. Hanna Markussen, MDG – Arkitekturpolitikk i Oslo og behovet for en byarkitekt
  2. Ingunn Hylen, Trafo Arkitektur – Om Arendal sentrum, enhetlig og felles planlegging
  3. Egil Skavang, Arkitektbedriftene – Om kompetanse og arkitekturens verdi i samfunnet

Påfølgende debatt

  • Liv Kari Eskeland (H)
  • Siri G. Staalesen (AP)
  • Hanna Marcussen (MDG)
  • Christian Eikeland (FrP)
  • Ingunn Hylen (Trafo arkitektur)
  • Egil Skavang (Arkitektbedriftene)

Lett servering. Vel møtt!

Praktisk informasjon

Sted: Arendal Kino, sal 3
Dato: 12. august 2019
Tid: kl.17:30 - kl.19:00