Arrangementer fra din arbeidsgiverforening 12.06.17

Miljøledelse film ute

Film fra temalunsj for Arkitektbedriftenes medlemmer om miljøledelse og nye rutiner i MAKS. Om nye myndighetskrav og nye rutiner for miljøledelse. Filmen ligger åpent for alle på vår youtube-kanal, se link her:

Nye rutiner for miljøledelse i MAKS styrker arkitekturen

Arkitektbedriftenes kvalitetssystem MAKS er nå blitt styrket med Ratios rutiner for miljøledelse. «Rutinene for miljøledelse tilfredsstiller kravene i offentlige anskaffelser, styrker konkurranseevnen, og skaper bedre bygg,» sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene Egil Skavang.

LPO melder seg inn i Arkitektbedriftene

Arkitektkontoret LPO med 69 medarbeidere har nå meldt seg inn i Arkitektbedriftene i Norge. «LPO er et stort og toneangivende kontor. Så vi er veldig glade for at de nå blir med i fellesskapet av arkitektvirksomheter,» sier adm dir i Arkitektbedriftene i Norge, Egil Skavang.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#