Nyheter fra din arbeidsgiverforening 08.03.18

Lederfrokost Byggedagene 14. mars

Arkitektbedriftene inviterer for andre gang til frokost med ledere av våre medlemskontor på Oslo Plaza. I 2017 ble medlemsmøtet raskt fylt opp, og debatten gikk om markedssituasjonen i Osloområdet. Grunnet suksessen ifjor har vi nå fått større lokale, og ønsker særlig lederne på kontor i Oslo og Akershus velkommen. Meld deg på!

Maiken Alm til Arkitektbedriftene

Prosjektet "Arkitektur skaper verdi" blir nå ytterligere forsterket med samfunnsviteren Maiken Alm (29).

MAKS i 2017

2017 har vært et godt år for MAKS (www.maks10.no). Vi har opplevd en jevn økning i antall brukere, opprettelse av og bruk av kvalitetsplaner. Innhold og funksjonalitet blir kontinuerlig videreutviklet og forbedret, mye takket være gode tilbakemeldinger fra brukerne. Alle tips til forbedringer, innrapportering av feil, ønsker om ny funksjonalitet, blir vurdert og stort sett iverksatt. På den måten blir MAKS det foretrukne verktøy for kvalitetssikring for arkitektbransjen i Norge.

Innspill til ny kulturmelding

Arkitektbedriftene og NAL har i samarbeid laget et innspill til statlig kulturmelding. "Arkitektur og arkitekter spiller, gjennom forming av våre omgivelser, en avgjørende rolle for å nå samfunnets målsetninger knyttet til områder som blant annet klima, energi, trygghet, inkludering, by- og stedsutvikling og gjenbruk," skriver foreningene, og har syv konkrete forslag til Kulturdepartementets videre arbeid.

Lean prosjektering og prosjektutvikling, 19. mars

Nettverk for prosjektbasert produksjon har gleden av å ønske velkommen til årets første LC-NO seminar! I samarbeid med AF Gruppen og Norconsult, inviterer de til seminar i Bispevika, Oslo 19. mars (12.00-15.00) om Lean prosjektering og prosjektutvikling. Vi får her presentert erfaringer fra prosjektene i Bispevika.

Sluttseminar samhandlingsprosesser, 21. mars

Sluttseminar for en studie om samhandlingsprosesser i regi BIs Senter for byggenæringen. Seminaret presenterer hovedfunn fra studien, der samhandlingsprosesser i Bagn-Bjørgo prosjektet har stått i sentrum. Vi får presentasjoner fra både SVV og Skanska, samt forskerne, Ragnhild Kvålshaugen og Anna Swärd fra BI, som har gjennomført studien. Dette seminaret kan være interessant siden samhandlingsprosesser er sentralt i lean.

Arkitektur Skaper Verdi 31. mai

Arkitektbedriftene inviterer til inspirasjonsdag i Stavanger torsdag 31. mai. Debatter om arkitektur som verdiskaper i et bærekraftig perspektiv, arkitektur som verktøy for en helhetlig samfunnsutvikling, og hvordan kan arkitekter skape og formidle verdi? Vi avslutter med mingling og tapas. Meld deg på nå!
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#