Kvoten for omsorgspenger nullstilt

Regjeringen har i juli endret forskriften som ga arbeidstaker krav på dobbel kvote omsorgspenger. Fra og med 1. juli er kvoten nullstilt og retten på dobbelt antall dager er fjernet.

Dette betyr at arbeidstakere fra og med 1. juli har krav på like mange omsorgsdager som de ville hatt et vanlig år, uavhengig av hvor mange dager de har brukt tidligere. 

For arbeidsgiver som frem til nå kun har måttet dekke lønn de tre første omsorgsdagene så er regelen nå tilbakeført slik den var før koronaepidemien, slik at arbeidsgiver igjen må dekke de ti første dagene med omsorgspenger. Her er det viktig å legge merke til at kvoten ikke nullstilles, slik at allerede utbetalte dager i 2020 regnes med. Dette betyr at når du som arbeidsgiver totalt har dekket full lønn (oppad avgrenset til 6G) i 10 dager i hele 2020, så kan du få de overskytende dagene refundert. 
For omsorgspenger utbetalt i perioden fra og med 13. mars til og med 30. juni kan arbeidsgiver fortsatt kreve refusjon for det antall dager som overstiger tre hvis dette ikke allerede er gjort.

Vi kan se for oss følgende eksempler:

A: Siri har ett parn sammen med sin partner og hadde i utgangspunktet derfor krav på ti omsorgsdager. Disse ble doblet og hun hadde krav på 20 dager. Vi kan så tenke oss at hun brukte 14 av disse, og hadde 6 dager igjen. Fra og med 1. juli Siri ha krav på ti dager som kan benyttes ut 2020. 
Arbeidsgiveren til Siri dekket lønnen de tre første omsorgsdagene hun tok ut i april. Av de ti dagene Siri fremmover har krav på må arbeidsgiveren hennes dekke syv dager før de kan søke om refusjon fra NAV.

B: Per er eneforsørger for sine to døtre. Etter at hans opprinnelige krav på 20 dager ble doblet til 40 dager, så har han kun brukt syv dager. Per hadde derfor 33 dager igjen. Etter regelendringen som nå har trådt i kraft er Pers krav på omsorgsdager for resten av 2020 satt ned igjen til 20 dager. 
Per hadde i motsetning til Siri brukt fire omsorgsdager i februar, og arbeidsgiver hadde da dekket lønnen i disse fire dagene. Pers arbeidsgiver må derfor kun dekke lønn i de seks første omsorgsdagene fremover, før de kan søke om refusjon fra NAV.  

Ved særlige smittevernhensyn kan foreldre fortsatt ta ut omsorgsdager selv etter at kvoten er brukt opp, men det kreves da bekreftelse fra lege. Ved uttak av ordinære omsorgsdager kan arbeidsgiver ikke kreve legeerklæring som følge av smittevernhensyn. 

Les mer om retten til omsorgspenger og hvordan du som arbeidsgiver går frem på NAV sine hjemmesider. 

Relaterte saker

180708611

Utvidet rett til omsorgsdager

Publisert: 17. september 2020
902096912

Ingen utsettelse av arbeidsgiveravgift for 4. termin

Publisert: 9. september 2020
180708611

Regjeringen innfører utvidet permitteringstid

Publisert: 14. august 2020
909045800

Bransjetermometer uke 26

Publisert: 1. juli 2020

Mest leste saker