13.01.17

Statsbygg tar ikke sitt samfunnsansvar

Ved utgangen av Statsbyggs jubileumsår 2016, gikk startskuddet for Statens hittil mest omfattende og ambisiøse byggeprosjekt - det nye Regjeringskvartalet. Samtidig som Statsbygg i jubileumsåret hylles som en fremtidsrettet nasjonsbygger, gjennomføres det nå en plan- og designkonkurranse hvor arkitekt- og rådgiverbransjen må legge inn flere titalls millioner i egeninnsats. Tidligfaseutviklingen av Norges viktigste nasjonalanlegg vil bli tidenes dyreste dugnad. Det skriver adm dir i Arkitektbedriftene Egil Skavang i bygg.no i dag.

Frokost om arkitektmarkedet 2. februar

Ny halvårsrapport fra TNS Gallup om hvordan kontorlederne ser markedet sitt med omsetning og antall årsverk. Og den nye utviklingssjefen i Selvaag Bolig, Harald Gjøvaag kommer. Ekspert på arkitektjus og prosjektdrift Lars Christensen i ABO kommer fra Bergen. NTNU-professor Siri Bakken kommer fra Trondheim. Stein Hamre fra Mo i Rana kommer, og den nye daglig lederen av vårt nye medlem MAD, Åshild Wangensteen Bjørvik, kommer fra Nydalen. Kommer du? Meld deg på nå!

Line Ramstad er vår nye prosjektleder for "Arkitektur skaper verdi"

"Mitt ønske er at "Arkitektur skaper verdi? vil bidra til en bedre tverrfaglig forståelse for viktigheten av god arkitektur. At det kan bidra til å styrke arkitektens rolle i plan og prosjektarbeid i årene som kommer og dermed ha en positiv innvirkning på utvikling av samfunnet som helhet," sier Line Ramstad (41). Hun er nå ansatt som leder av Arkitektbedriftenes prosjekt. For tiden pakker hun sammen etter åtte år blant flyktninger i Thailand.

Jenker på kvalifiseringskravene

Nye endringer i anskaffelsesforskriften åpner for at arkitektbedrifter kan kvalifiseres til kommunale oppdrag med prosjekt fra over en større tidsperiode enn tre år. Det skriver Arkitektnytt etter BAE-rådets møte med næringsminister Monica Mæland.

Bidra i BIM-undersøkelse!

Nasjonalmuseet for arkitektur kartlegger bruken av digitale verktøy. Arkitektbedriftene støtter kartleggingen og ber våre medlemmer om å svare på henvendelsen som er sendt ut fra museet.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#