Kursmateriell og filmer

Presentasjon av miljøledelsesystem (for medlemmer)

Presentasjonen ble avholdt 15. juni 2017, Essendropsgate 3 av Marta Eggertsen, Sivilarkitekt /BREEAM Revisor/Fagansvarlig Miljø v/Ratio arkitekter AS og sjefjurist Anette Søby Bakker fra Arkitektbedriftene. Filmen er kun tilgjengelig for MAKS-abonnenter og medlemmer av Arkitektbedriftene.

Film om offentlige anskaffelser (for medlemmer)

Fra 1. januar 2017 kommer nye forskrifter for offentlige innkjøp. Flere tusen anskaffelser hvert år trenger ikke lenger å kunngjøres når terskelverdien øker. Dette er svært viktig for mange arkitektkontor. Se film av Arkitektbedriftenes jurist Anette Bakker som orienterer for alle våre medlemmer om de nye reglene.

Materiell for kurs for nye arkitekter 2016

Arkitektbedriftene avholder jevnlig gratis kurs for ferske arkitekter. Her publiserer vi kompendier fra kurskveldene 2016. Tema: Hvor kommer oppdragene fra, krav til tegninger, myndighetskrav, organisering av kontor, tverrfaglig samarbeid, faser, kontrakter, m.m.

Speed date internasjonal presse 2016

Welcome to Speed date with Norwegian architectural companies and international press on Saturday 10th September at 10.00-12.00 in Essendrops gate 3. The companies' contact information:

Kveldskurs for nye arkitekter 2015

I løpet av første halvår 2015 har Arkitektbedriftene tilbudt en introduksjon til det profesjonelle arbeidslivet for ferske arkitekter. I løpet av åtte uformelle og gratis kurskvelder har Arkitektbedriftenes ansatte delt sin kompetanse om praksis i bransjen med nye arkitekter. På denne siden legger vi ut bilder, presenasjoner og annet materielle fra kursene. Det er kun deltakere som har tilgang til denne siden.

Filmer og ppt om arkitektmarkedet

Arkitektbedriftene avholdt 4. februar 2016 frokostmøte om markedet for arkitekttjenester. Her ligger alle presentasjonene i powerpoint og link til filmene av presentasjonene.

Frokostmøte om pensjon for bedriftsledere

Se film fra frokostmøte 27. oktober 2015. Om at 1. juli 2015 ble aldersgrensen for opphør av oppsigelsesvern hevet fra 70 til 72 år, og nedre grense for bedriftsinterne aldersgrenser ble økt fra 67 til 70 år. I denne filmen blir du satt inn i de nye reglene, og vi gir svar på hvilken betydning dette får for din bedrift og hva du må gjøre med evt. arbeidsavtaler, pensjonsavtaler osv. Advokat Bjørn Jacobsen fra Advokatfirmaet Brækhus Dege tar for seg innholdet og de juridiske forholdene rundt de nye reglene. Carry Kristine Solie fra Storebrand forteller om forholdet til pensjonsavtaler og de ulike muligheter man har. Krever innlogging.

Filmer fra frokostmøte om innovasjon 13. oktober 2015

Se filmene av Asplan Viak, Snøhetta, Superunion og SPACEGROUP som forteller hvordan de jobber med forskning og innovasjon i arkitektbransjen. Kort innledning av adm dir i Arkitektbedriftene Egil Skavang, og provokasjon om hvorvidt arkitekter egentlig er så kreative fra journalist Ole Harald Nafstad.

Næringskonferansen 2015

Filmene fra Arkitektbedriftenes næringskonferanse 3. juni 2015. Se viktige innkjøpere og rammeleggere for arkitektkontorers virksomhet holdt innlegg, og store arkitektkontor som a-lab, Element og Nordic svarer på utfordringene.

Offentlige anskaffelser 19.mai 2015

Tirsdag 19. mai arrangerte vi frokostmøte om endringene som er foreslått i regelverket for offentlige anskaffelser. Et trettitalls arkitekter var tilstede i Kongens gate, og like mange unike brukere landet rundt deltok på streaming. Nå har vi lagt ut filmene fra møtet. De er tilgjengelig på våre medlemssider. Logg deg inn og se!

Kurs i energiforståelse

Hva kan påvirkes i energieffektiv og miljøvennlig arkitekturprosjektering? Noen områder er spesielt sentrale for å kunne argumentere for arkitektoniske løsninger. Kurset gir deg kunnskap om hvilke!

Frokostmøte om arkitektrollen 5. mars 2015

Torsdag 5. mars møtte 80 personer til frokost med innlegg om arkitektrollen og tre kontorers strategi: Reiulf Ramstad, den nye sjefen i Link og Asplan Viak. Arkitektbedriftenes Berit Solli presenterte den nye konjunkturrapporten

X-trem oppussing av byggeprosessen

Hva er X-trem oppussing av byggeprosessen? Arkitektbedriftene har arrangert to konferanser om temaet. Her er info og filmer.

Frokostmøte om kommunikasjon 15.oktober 2014

Asplan Viaks gamle stall i Kongens gate 1 ble fylt til randen onsdag morgen. Fremtredende arkitektkontor og den nye DogA-sjefen fortalte hva de brenner mest for innen kommunikasjon og strategi. Filmer med innleggene kommer til uken.