Nyheter fra din arbeidsgiverforening 01.03.18

Nytt kurs om komplekse byggesaker

NAL, Arkitektbedriftene, RIF og Faggruppen for bygg og anlegg har gått sammen om å arrangere kurs i de fem største byene. 16. -21. april sender vi en av våre mest erfarne foredragsholdere på turne, for kursing sammen med lokale fagfolk.

Lederfrokost Byggedagene 14. mars

Arkitektbedriftene inviterer for andre gang til frokost med ledere av våre medlemskontor på Oslo Plaza. I 2017 ble medlemsmøtet raskt fylt opp, og debatten gikk om markedssituasjonen i Osloområdet. Grunnet suksessen ifjor har vi nå fått større lokale, og ønsker særlig lederne på kontor i Oslo og Akershus velkommen. Meld deg på!

Sykehusutbygging 15.-16. mars

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening og Arkitektforum for helsebygg inviterer til sin årlige samarbeidskonferanse 15. - 16. mars 2018 i Oslo. Program er under utarbeidelse. Programkomite: Inger Johanne Rushfeldt, leder i Arkitektforum for helsebygg, Knut Bergsland, æresmedlem i NSH og arkitekt, Anne Guri Grimsby, arkitekt og partner i Arkitema, Florian Wagnerberger, arkitekt i Nordic office of architecture, Bror Ragnar Hansen, arkitekt og prosjektleder ved Haukeland universitetssykehus, Tarald Rohde, seniorrådgiver SINTEF, Teknologi og samfunn avdeling helse NSH.

Kurs i rådgivningskontraktene 22.-23. mars

Rådgiveroppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren er en uensartet gruppe. Rådgiveren kan delta i en tidlig fase av et prosjekt og ha som oppgave å utrede prosjektets rammebetingelser og levedyktighet. Rådgivningskontraktene NS 8401, NS 8402, NS 8403

Innspill til ny kulturmelding

Arkitektbedriftene og NAL har i samarbeid laget et innspill til statlig kulturmelding. "Arkitektur og arkitekter spiller, gjennom forming av våre omgivelser, en avgjørende rolle for å nå samfunnets målsetninger knyttet til områder som blant annet klima, energi, trygghet, inkludering, by- og stedsutvikling og gjenbruk," skriver foreningene, og har syv konkrete forslag til Kulturdepartementets videre arbeid.

Arkitektur Skaper Verdi 31. mai

Arkitektbedriftene inviterer til inspirasjonsdag i Stavanger torsdag 31. mai. Debatter om arkitektur som verdiskaper i et bærekraftig perspektiv, arkitektur som verktøy for en helhetlig samfunnsutvikling, og hvordan kan arkitekter skape og formidle verdi? Vi avslutter med mingling og tapas. Meld deg på nå!
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#