Arrangementer fra din arbeidsgiverforening 11.10.16

Medlemsmøte i Trondheim 21. oktober

Arkitektbedriftene inviterer arkitektkontor i Midt-Norge til medlemsmøte. Administrerende direktør Egil Skavang vil gjerne komme tettere i dialog med lokale arkitektkontor, både medlemmer og ikke-medlemmer - hvordan er markedet, hva trenger dere, hva synes dere om oss? Møtet holdes hos Hus arkitekter på Nordre, fredag 21. oktober kl 09-11.30, og så inviterer vi møtedeltagerne med ut på lunsj i nærheten etterpå. Meld deg på!

Medlemsmøte i Bodø 29. nov

Arkitektbedriftene inviterer arkitektkontor i Nordland til medlemsmøte. Administrerende direktør Egil Skavang vil gjerne komme tettere i dialog med lokale arkitektkontor, både medlemmer og ikke-medlemmer - hvordan er markedet, hva trenger dere, hva synes dere om oss? Møtet holdes hos Boarch kl 0830-11. Meld deg på!

Kurs for nyutdannede arkitekter i Bergen 9.-10. november

Etter stor suksess i Oslo og Trondheim, tar Arkitektbedriftenes gratis intensivkurs for ferske arkitekter turen til Bergen. To dagers kurs i å arbeide på arkitektkontor 9.-10. november. Kurset er åpent for alle interesserte, men henvender seg primært til nye arkitekter (med mindre enn tre års erfaring). Meld deg på nå!

Trearkitektur - den 4. nasjonale konferansen

I år setter arrangørene fokus på store utbygginger og boligblokker i tre, og presenterer fremragende eksempler fra inn- og utland. Hovedtema i år: 1: Norsk trearkitektur mellom tradisjon og fornyelse 2: Trearkitektur og formgivere av morgendagens samfunn 3: Trebruk og det offentliges muligheter

Vestlandske bygg- og anleggsdag

Velkommen til den 23. Vestlandske Bygg- og anleggsdag. Dagen med spenstige titler og gode, lange foredrag. Dagen har blitt en institusjon og den foretrukne årlige møteplass i vest for byggherrer, ingeniører, arkitekter, entreprenører, håndverksbedrifter, advokater og andre. Selv om totaltallene for landet er gode, er det ikke å legge skjul på at det er urolige tider i vest.

OSCAR årskonferansen

OSCAR er et forskningsprosjekt (2014-2017) som handler om «Verdi for eier, bruker og samfunnet», støttet av Forskningsrådet. Prosjektet har en bred sammensetning av 18 partnere fra norsk BAE-næring samt 2 fra internasjonalt nettverk, ledet av Multiconsult. Resultatene begynner nå å komme, og vi inviterer derfor igjen til Årskonferanse hvor målet for dagen er å dele med dere hva vi har kommet frem til så langt og å invitere dere til å bli med på en næringsdugnad.

BIM BuildingSMART basiskurs

På bakgrunn av buildingSMART sin lærerplan har RIF utviklet et BIM basiskurs. Kurset er for hele byggenæringen, og det forventes at deltakerne kjenner prosessen for et byggeprosjekt. Målsetting med kurset er å gi aktører i byggenæringen; rådgivere, entreprenører og byggherrer en grunnleggende kunnskap og forståelse av BIM.

HMS-konferansen 2016

Konferansen retter seg mot både ledere på alle nivåer, verneombud, rådgivere, arkitekter, arbeidstilsynes inspektører og alle som jobber med eller er berørt av HMS i bygg og anlegg.

Kurs i komplett innsendt plan

Hvordan jobber Plan- og bygningsetaten med reguleringsplaner, og hvordan kan vi samarbeide bedre med dere som sender inn forslagene? Velkommen til kurs 7. og 8. november 2016. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ønsker å styrke samarbeidet med forslagsstillere som sender inn reguleringsplaner i Oslo, og deres fagkyndige konsulenter. Vi inviterer derfor til kurs i komplett innsendt plan 7. og 8. november 2016.Målet med kurset er at deltakerne skal få grunnleggende innsikt i og kunnskap om planprosessen. Hensikten er å legge til rette for god dialog og effektiv planprosess frem til oversendelse til politisk behandling. Kurset er rettet mot forslagstillere og fagkyndige som har eller skal ha flere innsendte reguleringsplaner til behandling, men det vil være åpent for alle. Første kursdag, 7. november, samler vi forslagsstillere og fagkyndige. Andre kursdag, 8. november, vil kun være for fagkyndige.

Utvidet HMS-kurs for ledere

Etter fullt hus på tidligere kurs, setter advokatfirmaet Grette opp utvidet HMS-kurs for daglige ledere og andre med personalansvar 7. juni. Halv pris for medlemmer av Arkitektbedriftene.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#