NYheter fra din arbeidsgiverforening 01.03.18

Nytt kurs om komplekse byggesaker

NAL, Arkitektbedriftene, RIF og Faggruppen for bygg og anlegg har gått sammen om å arrangere kurs i de fem største byene. 16. -21. april sender vi en av våre mest erfarne foredragsholdere på turne, for kursing sammen med lokale fagfolk.

Innspill til ny kulturmelding

Arkitektbedriftene og NAL har i samarbeid laget et innspill til statlig kulturmelding. "Arkitektur og arkitekter spiller, gjennom forming av våre omgivelser, en avgjørende rolle for å nå samfunnets målsetninger knyttet til områder som blant annet klima, energi, trygghet, inkludering, by- og stedsutvikling og gjenbruk," skriver foreningene, og har syv konkrete forslag til Kulturdepartementets videre arbeid.

Lederfrokost Byggedagene 14. mars

Arkitektbedriftene inviterer for andre gang til frokost med ledere av våre medlemskontor på Oslo Plaza. I 2017 ble medlemsmøtet raskt fylt opp, og debatten gikk om markedssituasjonen i Osloområdet. Grunnet suksessen ifjor har vi nå fått større lokale, og ønsker særlig lederne på kontor i Oslo og Akershus velkommen. Meld deg på!
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#