Kontordrift og koronavirus

Her samler vi våre artikler, råd og informasjon om bransjen og Koronaviruset.

Arkitektbedriftene er forberedt på å yte ekstra støtte og råd til våre medlemmer i tiden fremover, både hva gjelder den konkrete kontordriften, og forhold som kan oppstå i markedet. Våre ansatte jobber alle hjemmefra, men driften går som normalt.

Denne siden oppdateres jevnlig - siste: 30/7

Les også:

Kvoten for omsorgspenger nullstilt >>

FAQ >>

Midlertidig forskrift om unntak fra PBL i forbindelse med Covid-19 >>

Midlertidige regelendringer med betydning for deg >>

KS-arbeid på hjemmekontor >>

Vurderer du permitteringer? >>

Forsikringer, pensjon og korona >>

Oppdrag og korona >>

Retten til omsorgspenger >>

Kontantordning for bedrifter >>

Tips for hjemmekontoret >>

Bransjetermometer uke 22 >>

Tilbakevending til kontoret >>

Nye kontrakter og korona >>

 

 

Arkitektbedriftene har sammen med de øvrige bransjeforeningene i bygge- og anleggsnæringen sendt en sterk oppfordring til statsministeren og kommunene om å bidra til å holde hjulene i gang.

Konsekvensene av stopp i mange prosjekter er dramatisk og blir fort svært kostbare for alle parter. De prosjekterende har god arbeidskapasitet og det er ingen grunn til å stanse arbeidene. Vi trenger alle at det er så mange arbeidsoppgaver som mulig i hele næringens verdikjede.

Flere medlemmer melder allerede om full stopp i prosjekter hvor det er fullt mulig å fortsette produksjonen. Der det ikke er fysisk umulig å drive prosjektet er det helt avgjørende å holde arbeidet i gang. Tapene blir fort store for så vel byggherre som de ulike leverandørleddene i byggeprosjektene.

Det er viktig at medlemmene våre er forberedt. Man bør synliggjøre overfor oppdragsgivere at man tar dette på alvor. Ved inngåelse av kontrakter fremover er koronaviruset ikke lenger noe uforutsett eller force majeure, og det er noe du må ta med i beregningen spesielt hvis du nå inngår nye kontrakter. Det kan i midlertid legges et vilkår inn i avtalen om at ytterligere konsekvenser av Koronaepidemien skal behandles som et force majeure tilfelle. 

Arkitektbedriftene anbefaler alle medlemmer å gjøre en grundig risikovurdering av driften og sikkerheten til de ansatte. Å gjøre avtaler med de ansatte om å jobbe hjemmefra og holde hjulene i gang. Å kontakte oppdragsgivere og gi beskjed om arbeidskapasitet og at det er viktig for økonomi og kvalitet å ikke stoppe opp. Dersom det går så langt at dere må permittere, så kan det være grunnlag for to dagers varslingsplikt, men det må en helt konkret vurdering til. Hovedregelen er fortsatt 14 dagers varslingsplikt. 

Det er også viktig å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende rådene fra norske helsemyndigheter:

Folkehelseinstituttet >>

Helsenorge.no >>

Utenriksdepartementets reiseinformasjon >>

 

Regjeringen har også innført økonomiske tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av viruset.
Les mer om disse her >>

 

Relaterte saker

180708611

Utvidet rett til omsorgsdager

Publisert: 17. september 2020
902096912

Ingen utsettelse av arbeidsgiveravgift for 4. termin

Publisert: 9. september 2020
180708611

Regjeringen innfører utvidet permitteringstid

Publisert: 14. august 2020
1066533618

Kvoten for omsorgspenger nullstilt

Publisert: 28. juli 2020

Mest leste saker