Kontantordning for bedrifter

Oppdatert 21. april: Regjeringen har utarbeidet en kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av koronapandemien. Hvilke effekter kan den få for deg?

Tiltaket går ut på å gi støtte til bedrifter som har hatt et omsetningsfall på minst 30 % (20 % i mars ettersom tiltakene først ble innført halvveis ut i måneden) sammenlignet med omsetningen fra tilsvarende måned i 2019. For bedrifter som er under ett år gamle vil man legge til grunn gjennomsnittlig omsetning fra januar og februar i år. I første omgang vil kompensasjonsordningen gjelde for mars, april og mai. Fristen for å søke om støtte er 30. juni 2020.

Ordningen er kun ment å gjelde den omsetningssvikten som skyldes pandemien, noe som betyr at det må være årsakssammenheng mellom koronapandemien og omsetningstapet. Dette vil naturligvis være oppfylt for de bedrifter som har fått pålegg om å stenge, men for arkitektbedrifter vil det bli en konkret vurdering.

Ettersom mange arkitektbedrifter opplever avbestillinger og manglende igangsetting av nye prosjekter på grunn av tilstanden i samfunnet synes det klart at det eventuelle tapet norske arkitektbedrifter nå lider har årsakssammenheng med pandemien, og følgelig også vil gi rett på kontantstøtte. Enkeltpersonforetak som er registrert i enhetsregisteret og som utgjør hovedinntekten til innehaver skal også omfattes av ordningen, noe som er gode nyheter for mange av våre medlemmer.

Kompensasjonen bestemmes ut ifra følgende formel:
«Omsetningsfall i prosent x (uunngåelige faste kostnader – egenandel) x justeringsfaktor». Justeringsfaktoren er av staten satt til 0,9 for bedrifter som ble nedstengt av staten, og 0,8 for alle andre bedrifter. Egenandelen er 0 kr for bedrifter som ble stengt på tilsvarende vis, og 10.000 kr i måneden for alle andre bedrifter.

Benytt statens kalkulator for utregning av hva du har krav på i kompensasjon. 

Med de uunngåelige kostnadene siktes det til faste kostnader som en bedrift ikke kan komme ut av.
I forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall regnes følgende poster i næringsoppgaven som uungåelige kostnader:

Post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler
Post 6310, Næringsoppgave 1 Leasingleie av bil
Post 6340 Lys og varme
Post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
Post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
Post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgiving o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
Post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porte mv.
Post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler
Post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
Post 7500 Forsikringspremie

Se § 3-2 for mer utfyllende informasjon om hvilke kostnader som dekkes. 

Det er satt en nedre grense for utbetaling på 5000 kr, og en maksimal grense for utbetaling på 80 millioner kr pr bedrift i måneden. Selve ordningen administreres av Skatteetaten gjennom kompensasjonsordningen.no, hvor du sender inn søknad og finner mer informasjon om ordningen. 

Viktige punkter:

  • Frist for å søke er 30. juni
  • Selskaper som søker må dokumentere hvem som eier selskapet og gi informasjon om både direkte og indirekte reelle eiere
  • Det er et krav om at skattemelding for 2018 er levert
  • Foretak som var insolvent før koronautbruddet og foretak som pga tvangstiltak eller annet har kreditorer som ville hatt rett på deler av kompensasjonen har ikke rett på kompensasjon
  • Det må utarbeides månedsregnskap for mars 2019 og 2020 hvor både inntekter og kostnader periodiseres. Omsetningen kan justeres ut fra vekst beregnet utifra tilsvarende forskjell i månedsregnskap for januar og februar i 2019 og 2020, slik at selskaper som har hatt stor vekst siden tilsvarende måned i fjor får dette medberegnet.
  • Det er viktig at søkeren gjør seg kjent med ordningen og reglene rundt denne. Søkeren må erklære at opplysninger gitt er riktig, og at dette kan fremvises både i kontroll av søknaden og i en eventuell etterkontroll. 
  • Arkitektbedriftene anbefaler at du gjør deg kjent med forskriften og kompensasjonsordningen sin hjemmeside før du søker. 

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker