Nyhetsbrev 15.01.19

Ny konjunkturundersøkelse ute - svar innen fredag 19. januar!

Arkitektbedriftenes halvårlige konjunkturundersøkelse er igjen på gang. Svarene er viktig for hele bransjens kunnskap om markedet. Se ditt kontors leders mailboks for invitasjon til undersøkelsen. Svarfrist fredag 19. januar. Resultatet presenteres på vårt innholdsrike frokostmøte om arkitektmarkedet 8. februar - meld deg på nå!

Slutt på overgangsordning for TEK10

I halvannet år har det vært mulig å prosjektere bygg etter enten TEK10 eller TEK17. Fra 1. januar er det TEK17 som gjelder.

Ny nettadresse for MAKS: www.maks.no

Endelig! Nå har alle MAKS-brukere tilgang til kvalitetssystemet på nettadressen maks.no

Seksuell trakassering i arkitektbransjen

AFAG publisert nylig resultatet av sin undersøkelse om seksuell trakassering. Av undersøkelsen fremgår det at hele 1 av 5 av AFAGs medlemmer, blant de som besvarte undersøkelsen, har blitt utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng. 3 av 5 overgrep har skjedd de siste 5 årene, og nesten 4 av 5 opplever at trakasseringen er gjentakende. Det forteller oss at det er et aktivt problem som vi må be alle våre medlemsbedrifter om å ta tak i.

Endring i reglene om beskatning av bonuspoeng og andre naturalytelser

For reiser i forbindelse med jobb er det relativt vanlig at arbeidsgiver lar arbeidstaker motta bonuspoeng opptjent i forbindelse med de ulike reisene, og dermed gir de anledning til å benytte poengene til private reiser. Frem til nå har det vært opp til den enkelte arbeidstaker å innrapportere verdien av disse reisene til skattemyndighetene via selvangivelsen, men fra 1. januar 2019 flyttes ansvaret over på arbeidsgiver.

Frokostmøte om konjunkturer i arkitektmarkedet torsdag 7. feb.

Vi presenterer den halvårlige konjunkturundersøkelsen for arkitektbransjen og får presentert tanker om fremtidens prosjektprosesser. Meld deg på!

Universell utforming i eksisterende og nye bygg ? hvorfor og hvordan?

Ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Men hvordan får en til dette, og hvorfor er det så viktig? Advokatfirmaet Lippestad AS og Universell Utforming AS inviterer til frokostmøte hvor vi vil se nærmere på nettopp dette.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#