Kompetanseløft i strategisk bærekraftrådgving

Lær deg å lede prosjekter i tidlig fase på en enkel, effektiv og strukturet måte.

Kravene til bærekraftige prosjekter blir stadig høyere. Å dokumentere bærekrafteffekter er helt sentralt for å kunne vise hvordan et prosjekt bidrar til miljømessige, sosiale og økonomiske mål. Dette skaper transparens rundt byggeprosjektets faktiske innvirkning, og gjør det mulig for interessenter, som investorer, klienter og samfunnet å ta gode valg.

LINK Arkitektur har utviklet en metodikk og et verktøy for bærekraftig arkitektur som gir et betydelig kompetanseløft i strategisk bærekraftrådgivning. Verktøyet LINK Kompass har vært utviklet gjennom fem år og benyttet i en rekke prosjekter, og er nå lansert i digital versjon. Nå gjøres lisensen på verktøyet tilgjengelig i markedet.

I samarbeid med Arkitektbedriftene tilbyr LINK heldags-kurs i metodikken og verktøyet med tilhørende tilgang til lisens seks (6) måneder fra kursdato. Påmeldingsskjema nederst på siden.

LINK kompass

LINK Kompass_skjermdump skisse-2_0_0.png

Verktøyet er utviklet for å kunne veilede kunden i arbeidet med å stake ut korteste og mest effektive vei til å nå bærekraftambisjoner i et prosjekt. Ved å bruke bærekraftverktøyet får man allerede i tidligfase oversikt over relevante føringer, krav og ønsker fra prosjektets interessenter. Dette gir et nødvendig grunnlag for en effektiv prosjektprosess som reduserer risikoen for at ressurser blir brukt på oppgaver, utredninger og prosjekttiltak som ikke gir tilstrekkelig effekt.

Verktøyet hjelper med å finne de rette dokumentasjonskrav og tiltak i henhold til sertifiseringsordninger som BREEAM NOR, FutureBuilt, EUs taksonomi mv.

Sammen setter interessentene mål for relevante bærekrafttemaer med konkrete tiltak for å nå målene. Arbeidsmetoden adresserer klimavennlig arkitektur, sirkulær arkitektur, biologisk mangfold samt helsefremmende, levende og trygge miljøer og utfordrer prosjektet til å sette høyest mulig ambisjonsnivå. Sammen med oppdragsgiver (eiendomsutvikler, kommune, fylkeskommune) og sentrale fagpersoner i prosjektet (ARK, LARK, RIV m.fl.) finner man frem til en omforent bærekraftstrategi. Endelig rapport leveres i word- og tabell format. Online-verktøyet tilbyr mulighet for å tilpasse rapporten til egen grafisk profil.

Mer informasjon finnes på: https://kompass.linkarkitektur.com/

Kurset

Kurset er lagt opp med utgangspunkt i arkitektens rolle, og gjennomføres som en blanding av forelesning og workshop ved bruk av verktøyet. Du får en innføring i relevante bærekraftkriterier, og i oppbygging og prosess.  Ved praktisk bruk gjennomgås 14 bærekrafttemaer og en rekke undertemaer forankret i FNs bærekraftsmål og EUs taksonomi, tilpasset bygg og områder. Du lærer også å styre en workshop med kunden ved hjelp av bærekraftverktøyet.

Læringsutbytte - hvorfor LINK Kompass?

  • Forståelse for arkitektens rolle som prosessleder for bærekraft og drøfting med fagressurser i tidlig fase
  • Forståelse for selve prosessen med å lage en dokumentert bærekraftstrategi for prosjektet, med målsetting, utvalg av fokusområder og beslutning av konkrete tiltak
  • Solid innføring i bruken av Link Kompass som gjør det mulig å veilede kundene i bærekraftarbeidet på en enkel, effektiv og strukturert måte
  • Innføring i bærekrafttemaene som gjennomgås i prosessen med å sette konkrete mål

Program for dagen

08:30 – 11:30 
     Velkommen og introduksjon  
     Formålet med å bruke et bærekraftverktøy
     En innføring i de 14 bærekrafttemaene

11:30 – 12:15 
     Lunsj

12:15 – 16:00
     Workshop i grupper for praktisk bruk av bærekraftverktøyet
     Gjennomgang av resultater og oppsummering

Disse gir en innføring i bærekrafttemaene:

Sirkularitet i transformasjonsprosjekt: 
     Alexandra Brunius, arkitekt, LINK Arkitektur Sverige 
Energismart bygging: 
     Arne Førland Larsen, bærekraftsjef LINK Arkitektur Norge
Blå-grønne strategier, biodiversitet og biofilia: 
     Adrian Lombardo, landskapsarkitekt LINK Arkitektur Norge
Sertifiseringsordninger og grønn finansering:         
     Kommer
Klimagass: 
     Elsa M. Buvik, klima og bærekraftrådgiver Multiconsult 
Sosial bærekraft, trygge miljøer:
     Kristina Jordt Adsersen, arkitekt og CEO LINK Arkitektur Danmark

Pris:

Medlemmer i Arkitektbedriftene:                   7 900,- eks. mva.

Ikke-medlemmer:                                       9 900,- eks. mva.

MERK - «Early bird»-pris ved påmelding før 1. august: 5.900,-

NB! Kurset fylles fortløpende. Fri avbestilling innen en uke før kursstart. Avbestilling under en uke før kursstart belastes med halve kursavgiften. Bytte av påmeldt deltaker kan gjøres fritt. Send i så fall en e-post til she@linkarkitektur.no. 

Kursavgiften inkluderer lisens på bærekraftverktøyet for seks (6) måneder fra kursdato. Senest to arbeidsdager før kurset får du tilsendt påloggingsinformasjon. Dine prosjektdata blir lagret på din bruker, og er ikke tilgjengelig for andre brukere enn de som inviteres av deg. Systemadministrator og driftsselskapet har tilgang til alle data, men lisensavtalen vil regulere bruk og oppbevaring av dataene. 

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Sandra Heese Elbe, she@linkarkitektur.no , i forkant dersom du har spørsmål til kursopplegget.

Ved eventuelle allergier bruk kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet. 


Påmeldingsskjema


*
*
*
*


Praktisk informasjon

Sted: Arkitektbedriftene, Essendropsgate 3
Dato: 3. september 2024
Tid: kl.08:30 - kl.16:00
Påmeldingsfrist: 28. august 2024
Pris medlem: 7900 (EARLY BIRD PRIS 5900 kr før 1. august)
Pris ikke-medlem: 9900

Andre arrangementer

03.09.2024 Kompetanseløft i strategisk bærekraftr..