Nyheter fra din arbeidsgiverforening. 17.11.17

Nyhet: Infoland i MAKS

Neste gang du åpner en av dine kvalitetsplaner, vil du kunne søke i kart, kjøpe kart- og andre bestillingsprodukter, samt få oversikt over ditt kontors tidligere ordre hos Infoland. Alle avtalekunder får 10% rabatt ut året.

Nyttige innspill fra MAKS-piloten Mario (Dyrø og Moen Arkitekter)

Tusen takk til alle våre medlemmer og MAKS-brukere som hver uke bidrar med innspill og forslag til forbedringer. Dette gjør MAKS enda bedre. Denne gangen ønsker vi å rette en spesiell takk til Mario Perez Holmen fra Dyrø og Moen Arkitekter som har testet ut integrasjon av nye komponenter fra Infoland.

Kurs i kvalitetssikring og prosjektstyring med MAKS og Moment i Trondheim 22. nov

Få det beste ut av dine prosjekter ved å bruke verktøy for kvalitetssikring og prosjektstyring. Kurset vil foregå i lokalene til Arkitektene Vis-a-Vis.

Webinar for kartløsning i MAKS

Webinar som passer for ansvarlig søkere, rådgivende ingeniører, prosjekterende, planleggere - og ellers alle som har behov for kart, nabovarsling, plandata og kommunal informasjon til sine eiendomsprosjekter.

Medlemsmøte i Trondheim 5. des

Arkitektbedriftene har fått vedtatt en ny strategi. I den anledning vil vi gjerne reise rundt til de store byene og snakke med medlemsbedriftene om lokale utfordringer og muligheter.

NBBL-frokost: Boligkvalitet utfor stupet?

Myndighetene har vedtatt nye og forenklede byggeregler. Kritiske stemmer påstår dette gir boliger med dårligere kvalitet. Men betyr forenklinger i regelverk nødvendigvis at boligene blir dårligere? Vil ikke boligbyggerne uansett bygge gode boliger som folk vil ha? Hvor mye av boligkvaliteten styrer staten med sitt regelverk, hvordan prioriterer byggherrene selv, og hvilken effekt har etterspørselen i markedet på kvaliteten på boligene?

Årsberetningen blir digital

Årsmeldingen til Arkitektbedriftene har vært en vakker og informativ publikasjon for våre medlemmer. Men nå er ikke papirformatet lenger riktig bruk av ressurser. Derfor endres årsmeldingen fra papirpublikasjon i mai til nettnyheter på nyåret og de formelt nødvendige årsmøtepapirene. Årsmøtet blir 31. mai i Stavanger.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#