Kampanje: Gratis medlemskap ut året!

Arkitektbedriftene har nå en høstkampanje for å få flere nye medlemmer. Få rabatt på MAKS, forsikringer og kurs, og vær med å gi din bransjeforening næringspolitisk tyngde.

Arkitektbedriftene har i dag underkant av 600 medlemmer. Det finnes 6-700 virksomme arkitektkontor i landet. Nå vil vi ha enda flere av arkitektkontorene som kvalifiserer til medlemskap med på laget. Derfor tilbyr vi nå gratis medlemskap ut året for alle nye medlemmer.

Medlemskap gir rabatt på abonnement på kvalitetssystemet MAKS10 og ytelsesbeskrivelsen AY10, samt rabatt på forsikringer og våre kurs. I tillegg blir man del av et profesjonelt fellesskap som driver med påvirkningsarbeid på vegne av hele bransjen. Arkitektbedriftene har prosjekter innen for eksempel utvikling av BIM og eksport. For å bli medlem kreves at fagansvarlig i bedriften har tre års erfaring som prosjekterende.

«Det er viktig at vi står sammen for å øke arkitektkontorenes samlede omsetning og for å øke kvaliteten på våre bygde omgivelser,» sier administrerende direktør Egil Skavang.

 

Ingela Nylen_foto-Trine_Hisdal_TinagentEnklere innmelding

Arkitektbedriftene har forenklet innmeldingsprosedyren for nye medlemmer via nettsidene. I kampanjeperioden vil det også gå ut særlig tilbud til arkitektkontor som bruker MAKS10 eller har forsikringer om å bli medlem.

Send søknad om medlemskap her nå!


Hvis du kjenner noen som ikke er medlem, tips dem nå!