Aktuelle møter og kurs fra din arbeidsgiverforening 28.09.15

Frokostmøte om innovasjon 13. oktober

Snøhetta, Asplan Viak og Arkitektbedriftene arrangerer frokostmøte i anledning Oslo Innovation Week 13. oktober i Kvadraturen. Møtet innledes med ny konjunkturrapport for bransjen et halvt år frem. Deretter et mer provoserende innlegg av en innovasjonsekspert som ser kritisk på arkitektkontorenes forretningsmodell. Og så fire kontor som viser hvordan de jobber med innovasjon: To etablerte større kontorers nye forskning for å løse samfunnsproblemer, og to yngre og utfordrende arkitektkontors perspektiver. Meld deg på allerede!

Byggeplassbefaring med erfaringsutveksling om skadefri byggeplass

Prosjekterende inviteres den 14. oktober til byggeplasser over hele landet - Kirkenes, Bergen (2 plasser), Hell, Sandvika, Ringebu, Narvik, Rv 22, Campus Ås, Eidsvoll, Tromsø, Trondheim og Karasjok. Arkitektbedriftene, RIF, Statsbygg, Vegvesenet, Forsvarsbygg og Jernbaneverket står bak prosjektet for en skadefri bygge- og anleggsplass. Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta!

Frokostmøte om pensjon for bedriftsledere 27 oktober

Nye aldersgrenser i arbeidsmiljøloven - hvilke konsekvenser får det og hva må arbeidsgiver gjøre? Frokostmøte for ledere av arkitektkontor 27. oktober på Lysaker.

HMS-kurs for ledere 28. oktober

En god oppdatering på sentrale arbeidsrettslige temaer. Dette kurset oppfyller lovens krav til obligatorisk HMS-opplæring for øverste leder. Kurset leveres av advokatkontoret Grette.

Medlemsmøte i Kristiansand 3. november

Arkitektbedriftene inviterer arkitektkontor i Agder til medlemsmøte. Administrerende direktør Egil Skavang vil gjerne komme tettere i dialog med lokale arkitektkontor, både medlemmer og ikke-medlemmer - hvordan er markedet, hva trenger dere, hva synes dere om oss? Møtet holdes hos Egerdahl & Nordbø kl 09-11.30, og så inviterer vi møtedeltagerne med ut på lunsj i nærheten etterpå. Meld deg på!

Praktisk kvalitetsstyring og ledelse med NS-EN ISO 9001, 3. november

Få en innføring i kravene i NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring slik at du kan etablere, vedlikeholde og sertifisere et kvalitetssystem for økt verdiskaping i din arkitektbedrift. Kurset er utviklet i samarbeid med Standard Norge og Arkitektbedriftene i Norge.

Rådgivningskontraktene NS 8401, NS 8402, NS 8403, 17.-18. november

I kurset gjennomgås sentrale problemstillinger som vil ha betydning i samtlige oppdragstyper; kontraktsstruktur, prosjekt og ytelsesbeskrivelse, bestemmelser om vederlag, endringer, rådgivningsfeil og forsinkelser samt avbestilling. Kurset gjennomføres av Tekniske Foreningers Servicekontor.

Prosjektleder arkitektoppdrag 2. desember

Nytt kurs fra Arkitektbedriftene, om prosjekters økonomi, ledelse, tilbud, leveranser, med mer. Kursholdere er utviklingssjef Geir Egil Paulsen i Arkitektbedriftene og Lars Christensen i Abo Plan og Arkitektur. De vil dele av sin erfaring i å styre prosjekter og kontor.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#