Nyheter fra din arbeidsgiverforening 19.05.16

Næringskonferanse i Bergen 2. juni

Vår næringskonferanse åpnes av ordføreren i Bergen, med påfølgende innlegg fra statssekretæren i Kulturdepartementet, BAS-rektor, og direktøren i KOFA-sekretariatet, Prognosesenteret, Statens Vegvesen, samt samtale med fem nye og gamle lokale arkitektkontor om arkitektmarkedet. Etter konferansen avholdes foreningenes årsmøter og årsmøtemiddag. Legg også merke til vorspiel hos lokalforeningen vår 1. juni. Meld deg på nå!

Vors hos lokallaget i Bergen!

Dagen før Arkitektbedriftenes Næringskonferanse og Årsmøte, inviteres det til hyggelig mingling i bakgården til Fluge og Feginn arkitekter i Bergen. Øvre Korskirkesmug 2b. Onsdag 1. juni klokken 20.00. Enkel servering.

Gratiskurs for nye i Trondheim

Arkitektbedriftenes erfarne kursledere Geir Egil Paulsen og Ketil Moe tar gratiskurset for nye arkitekter til Trondheim 8.-9. juni. Meld på deg selv eller noen yngre du kjenner! Målet med kurset er å gi nye arkitekter en uformell og "nedpå" innsikt i samfunnsaktører rundt arkitektkontoret, og i det praktiske arbeidet på kontor med oppdrag, prosjekter, dokumentasjon, osv.

Trearkitektur - den 4. nasjonale konferansen

I år setter arrangørene fokus på store utbygginger og boligblokker i tre, og presenterer fremragende eksempler fra inn- og utland. Hovedtema i år: 1: Norsk trearkitektur mellom tradisjon og fornyelse 2: Trearkitektur og formgivere av morgendagens samfunn 3: Trebruk og det offentliges muligheter

Årsmøter 2. juni i Bergen

Årsmøter i Arkitektbedriftene i Norge og Arkitektbedriftene i Norge Service avholdes i Bergen etter årskonferanse og før årsmiddag. Alle ansatte i alle medlemskontor er velkomne! Gratis.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#