Nyhetsbrev fra din arbeidsgiverforening 18.05.15

Frokostmøte om nyheter i offentlige anskaffelser 19. mai

Det ligger an til å bli en helt ny hverdag for leverandører til offentlig sektor når nye regler trer i kraft fra april 2016. Svekket forutsigbarhet i konkurranser og ressurskrevende forhandlinger kan bli virkeligheten. Er arkitektene klare?

Påmelding til streaming av Frokostmøte off anskaffelser

Vi arrangerer frokostmøte om offentlige anskaffelser i Kongens gate i Oslo 19. mai (se eget arrangement). Grunnet stor pågang har vi økt kapasiteten, men ber om påmelding da møtet vil inneholde taktiske overveielser forbeholdt våre medlemmer.

Næringskonferanse 3. juni

Fremtidens arkitektbedrift er tema for vår Næringskonferanse 2015 den 3. juni. Vi stiller spørsmål som «Hva vil være arkitektenes roller og oppgaver i 2020?». Ap-leder Jonas Gahr Støre åpner konferansen. Han etterfølges av ledere av Statsbygg, DiBK, Norsk Eiendom, AHO, samt av arkitektkontorene Nordic, Element og a-lab.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#