Nyheter fra din arbeidsgiverforening 31.10.16

Kurs for nyutdannede arkitekter i Bergen 9.-10. november

Etter stor suksess i Oslo og Trondheim, tar Arkitektbedriftenes gratis intensivkurs for ferske arkitekter turen til Bergen. To dagers kurs i å arbeide på arkitektkontor 9.-10. november. Kurset er åpent for alle interesserte, men henvender seg primært til nye arkitekter (med mindre enn tre års erfaring). Meld deg på nå!

Medlemsmøte i Bodø 29. nov

Arkitektbedriftene inviterer arkitektkontor i Nordland til medlemsmøte. Administrerende direktør Egil Skavang vil gjerne komme tettere i dialog med lokale arkitektkontor, både medlemmer og ikke-medlemmer - hvordan er markedet, hva trenger dere, hva synes dere om oss? Møtet holdes hos Boarch kl 0830-11. Meld deg på!

Endringer i Bedriftshåndboken per 11.10.2016

Bedriftshåndboken oppgraderes gradvis med henblikk på ajourføring av nye regler og nye info'er. Bedriftshåndboken er et elektronisk oppslagsverk, men de enkelte info'er kan også skrives ut. Info'ene finnes på medlemssidene. Logg inn med brukernavn og passord.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#