Nyheter fra din arbeidsgiverforening 24.08.16

Frokostmøte om fremtidens arkitektmarked 22. september

Arkitektbedriftene har fått utarbeidet en rapport fra Prognosesenteret om arkitektmarkedet noen år frem, og en rapport fra TNS Gallup der omtrent 250 ledere av arkitektkontor har fortalt om sitt syn på neste halvår. Arkitektkontorene Atelier Oslo, Lund Hagem, Blakstad Haffner, MMW og Jarmund Vigsnæs vil fortelle om sitt syn på markedet fremover. Meld deg på nå!

BIM i konkurranser 27. sept

Hva er riktig nivå på BIM i konkurranser, og hva skal det brukes til i en evalueringsprosess? Kan BIM i konkurranser gi økt kvalitet? Innebærer BIM i konkurranser økt arbeidsmengde i en plan- og designkonkurranse? Hvilken kompetanse kreves?

Kvalitet i skolebygg, Stavanger

Stavanger Eiendom inviterer til konferanse om arkitektonisk kvalitet og funksjonalitet. Det er viktig for at byggene og anleggene skal fungere i flere tiår etter at prosjektorganisasjonene har forlatt byggeplassen. Kvalitet vil bety mye i evalueringer og tildelinger av fremtidige oppdrag.

Prognosesenterets seminar

Utviklingen i 2015 og så langt i 2016 peker mot enda større regionale forskjeller og tiltagende risiko for brå markedsendringer både i bolig og næringsbyggmarkedet. Dette vil igjen sette større krav til lederskap og navigering i forhold til skiftende vindretninger.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#