Nyheter fra din arbeidsgiverforening 07.09.15

SHA konferanse 15. oktober

Dager med læring om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplass, med vekt på de prosjekterendes rolle. Første dag er konferanse i Oslo, deretter besøk på byggeplasser og avsluttende workshop i Trondheim. Meld deg på gratis konferanse tirsdag 13. oktober!

HMS setter dagsordenen!

Velkommen til to spennende dager, 28. og 29. oktober, sammen med kolleger og bransjefolk fra myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere! Sammen skal vi på konferansen skape ny giv i arbeidet med å skape trygge og bærekraftige bygge- og anleggsprosjekter. Arkitektbedriftene er medarrangør, og Charlie Marsden fra a-lab er blant innlederne.

Frokostmøte om innovasjon 13. oktober

Snøhetta, Asplan Viak og Arkitektbedriftene arrangerer frokostmøte i anledning Oslo Innovation Week 13. oktober i Kvadraturen. Møtet innledes med ny konjunkturrapport for bransjen et halvt år frem. Deretter et mer provoserende innlegg av en innovasjonsekspert som ser kritisk på arkitektkontorenes forretningsmodell. Og så fire kontor som viser hvordan de jobber med innovasjon: To etablerte større kontorers nye forskning for å løse samfunnsproblemer, og to yngre og utfordrende arkitektkontors perspektiver. Meld deg på allerede!

Endringer i Bedriftshåndboken per 07.09.2015

Bedriftshåndboken oppgraderes gradvis med henblikk på ajourføring av nye regler og nye info'er. Bedriftshåndboken er et elektronisk oppslagsverk, men de enkelte info'er kan også skrives ut. Info'ene finnes på medlemssidene. Logg inn med brukernavn og passord.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#