Nyheter fra din arbeidsgiverforening 12.01.16

Frokostmøte om markedssituasjonen i arkitektbransjen 4. februar

Vi presenterer vår ferske konjunkturrapport. Vi får tips av Statsbygg og BNL. Arkitektkontorene ØKAW, Metropolis og Link Landskap forteller om sine suksesser i 2015 og tanker om markedet 2016. Meld deg på for gratis deltagelse i Asplan Viaks gamle stall! Møtet blir filmet og streamet for hele landet.

Gratis kveldskurs for ferske arkitekter 1/6 16. februar

Første kurskveld av seks for ferske arkitekter. Yrket, bransjen og næringen: Hvordan arkitektbransjen og resten av byggenæringen er organisert. Hvor kommer jobbene fra; Offentlige og private, ulike konkurranseformer. Bindende åmelding for hver kveld du ønsker å delta på.

LEAN byggeprosess - nytt kurs fra NTNU

NTNU tilbyr kurset Lean byggeprosess våren 2016. Kurset har fokus på grunnleggende Lean tankegang, prinsippene i Lean Construction, forskjeller mellom tradisjonell tilnærming og Lean, og ulike metoder for anvendelse av Lean innen norsk byggeindustri. Første av to samlinger er 15.-16. mars.

BA2015-konferansen 26. januar

BA2015 er en nasjonal satsning for BAE-næringen. Toneangivende aktører gikk for tre år siden sammen med SINTEF, NTNU og Metier for å forbedre effektiviteten innen bygg- og anleggsnæringen. Meld deg på årets konferanse:

Pre-workshop for arkitekter på BA2015 25. januar

Sjef i Snøhetta Tonje Frydenlund går i debatt med Skanska, Sykehuset Vestfold, og australske eksperter om industrialisering av byggeprosessen. Ny pre-workshop før BA2015-konferansen. SINTEF og NTNU bidrar. Særlig aktuelt tema for arkitekter, meld deg på hos BA2015!
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#