Nyheter fra din arbeidsgiverforening 16.04.15

Nytt kurs: Ansvarlig søker, 21. april, Oslo

Ansvarlig søker har mange oppgaver og et betydelig ansvar etter plan- og bygningsloven. Kurset tar seg for seg de sentrale sidene ved søkers oppgaver og ansvar, samt grensesnittet mot prosjektering og kontroll. Dette utdypes ved en gjennomgang av arkitektens rolle, ansvar og oppgaver som ansvarlig søker. Kurset tar også for seg enkelte privatrettslige sider ved søkers oppgaver, herunder erstatningsansvar.

Hvordan kommunisere med kunder og team? Nytt kurs 23. april

Lær å kommunisere mer effektivt med kunder og team i prosjektene. Kurset tar for seg hvordan man sikrer at kommunikasjonen reflekterer behov, og hvordan man bruker enkle verktøy for å oppnå dette. Du lærer å kartlegge interessenter, samt å utvikle tiltak for å imøtekomme disse best mulig gjennom hele prosjektet.

BIM-seminar i Tromsø 21. mai

BIM som garantist for god arkitektur? BIM-miniseminar i Tromsø.

Medlemsmøte i Hamar 12. mai

Arkitektbedriftene inviterer medlemmene i Oppland og Hedmark til medlemsmøte. Administrerende direktør Egil Skavang vil gjerne komme tettere i dialog med våre medlemmer - hvordan er markedet, hva trenger dere, hva synes dere om oss? Møtet holdes hos ASAS Arkitektur kl 10-12, og så inviterer vi medlemmene med ut på lunsj i nærheten etterpå. Meld deg på!

Næringskonferanse 3. juni

Fremtidens arkitektbedrift er tema for vår Næringskonferanse 2015 den 3. juni. Vi stiller spørsmål som «Hva vil være arkitektenes roller og oppgaver i 2020?». Ap-leder Jonas Gahr Støre åpner konferansen. Han etterfølges av ledere av Statsbygg, DiBK, Norsk Eiendom, AHO, samt av arkitektkontorene Nordic, Element og a-lab.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#