Kurs fra din arbeidsgiverforening 13.04.15

Nytt kurs: Ansvarlig søker, 21. april, Oslo

Ansvarlig søker har mange oppgaver og et betydelig ansvar etter plan- og bygningsloven. Kurset tar seg for seg de sentrale sidene ved søkers oppgaver og ansvar, samt grensesnittet mot prosjektering og kontroll. Dette utdypes ved en gjennomgang av arkitektens rolle, ansvar og oppgaver som ansvarlig søker. Kurset tar også for seg enkelte privatrettslige sider ved søkers oppgaver, herunder erstatningsansvar.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#