Nyheter fra din arbeidsgiverforening 04.06.18

Frokostmøte om hvordan arkitekter kan unngå å gjøre feil 7. juni

Arkitektbedriftene og Tryg presenterer ny statistikk for ansvarsforsikring for arkitekter. Den typiske arkitekt-ansvar-saken, skadestatistikk og skadeforebygging. Hvordan kan arkitekter unngå å gjøre feil? Hva er status for minimumskrav til parkeringsbredder i lys av dom fra Frostating Lagmannsrett i 2017? I Kongens gate 1 i Oslo. Meld deg på allerede nå! Eller følg med live på streaming over hele landet, følg link.

Hva skal til for å styrke arkitektenes rolle og posisjon?

Advokat Anna Marion Persch har gjennom mange år som ansvarlig jurist hos Omsorgsbygg Oslo KF, en av Norges største byggherrer, opplevd gjentatte ganger at entreprenører og ingeniører «skummer fløten», mens arkitekter ofte kommer dårligere ut enn nødvendig i forbindelse med entrepriser.

Husk å oppdatere lønnsinformasjon!

Vi minner våre medlemskontor om hvor viktig det er å holde personalsituasjonen oppdatert, med inn- og utmeldinger og lønnsinformasjon, fortløpende gjennom året. Gå inn på portalen straks, og bidra til bedre statistikker for hele bransjen!

Gratis Difi-kurs om balanserte anskaffelser

Difi inviterer til et gratis felles kurs for leverandører og byggherrer som jobber med offentlige bygganskaffelser. Målet for kurskonseptet er å etablere en felles læringsarena hvor deltakerne får økt kompetanse om anskaffelsesregelverket og blir tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog i anskaffelser.

Gratis frokostmøte Bergen ? enklere hverdag for arkitekter og rådgivende ingeniører

Arrangementet er tilpasset deg som jobber som arkitekt, entreprenør og rådgivende ingeniør innen bygg og anlegg. Jobber du med 3D-data, prosjektering eller planprosess er dette en frokost du ikke burde hoppe over.

Gratis frokostmøte Oslo ? enklere hverdag for arkitekter og rådgivende ingeniører

Arrangementet er tilpasset deg som jobber som arkitekt, entreprenør og rådgivende ingeniør innen bygg og anlegg. Jobber du med 3D-data, prosjektering eller planprosess er dette en frokost du ikke burde hoppe over.

Gratis frokostmøte Stavanger ? enklere hverdag for arkitekter og rådgivende ingeniører

Arrangementet er tilpasset deg som jobber som arkitekt, entreprenør og rådgivende ingeniør innen bygg og anlegg. Jobber du med 3D-data, prosjektering eller planprosess er dette en frokost du ikke burde hoppe over.

Gratis frokostmøte Trondheim ? enklere hverdag for arkitekter og rådgivende ingeniører

Arrangementet er tilpasset deg som jobber som arkitekt, entreprenør og rådgivende ingeniør innen bygg og anlegg. Jobber du med 3D-data, prosjektering eller planprosess er dette en frokost du ikke burde hoppe over.

Nytt grunnbeløp fra 1. mai 2018

Grunnbeløpet økte fra kr. 93 634 til kr. 96 883 1. mai 2018
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#