Hovde Arkitekter AS MNAL


hovde.kjetil@gmail.com
92023476
Besøk: Parkgata 13
Post: Postboks 101, 2301 HAMAR
Medlemsnr.: 100342
Org.nr.: 959 962 944
Antall arkitekter: 2
Antall ansatte: 2
Daglig leder ikke satt

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

FAGLIG ANSVARLIG FOR:

HOBBL. Holsetgården, Hamar
Komb. Leilighets- og forretningsbygg
med P-hus, 62 leiligheter. 8.000 m2

Ajer Ungdomsskole, Hamar
Ombygging - Nybygg, 6.500 m2

Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
Distriktspsykiatrisk senter, DPS
Lillehammer. 7.500 m2

Norsk Tipping AS, Hamar
3. btr. Dataetasje, kontoretg., kantineetg.
Areal samlet 5.100 m2

Lovisenberg Barneskole, Hamar
Areal 2.600 m2

Kronborg Barnehage, Hamar
Areal 600 m2

Hmmersborg ca 70 småleiligheter spesielle
med P-hus Areal 3.500 m2

Moderne eneboliger og flermannsboliger
på Hamar.Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arkitektlaget AS (4 bilder)
ASAS arkitektur AS Hamar (5 bilder)
Bjørnstad Prosjektering AS (3 bilder)
Topos Arkitektur og Design AS (8 bilder)