Høringer

Sentral godkjenning

Arkitektbedriftene mener det må stilles vesentlig strengere krav til relevant fagutdanning og fagpraksis som grunnlag for sentral godkjenning for prosjektering innen et fagområde, og det må gjøres fagkompetente tilsyn av DiBK og kommunene med om foretakene faktisk oppfyller kvalifikasjonkravene for sitt godkjenningsområde.