Høringer

Innspill til ny regjeringsplattform

Etter valget i 2017 sendte Arkitektbedriftene et brev til forhandlerne om ny regjeringsplattform med ønsker på vegne av bransjen.

Les mer

Sentral godkjenning

Arkitektbedriftene mener det må stilles vesentlig strengere krav til relevant fagutdanning og fagpraksis som grunnlag for sentral godkjenning for prosjektering innen et fagområde. Det må gjøres fagkompetente tilsyn av DiBK og kommunene med om foretakene faktisk oppfyller kvalifikasjonkravene for sitt godkjenningsområde.

Les mer

Offentlige anskaffelser

Arkitektbedriftene ønsker økt effektivisering og profesjonalisering av offentlige innkjøp.

Les mer

Nytt regjeringskvartal

Arkitektbedriftene og NAL mener at det nye regjeringskvartalet bør bli et forbildeprosjekt.

Les mer