Nyheter fra din arbeidsgiverforening 25.10.17

Arkitektene blødde for regjeringskvartalet

Arkitektbedriftene, NAL og RIF (Rådgivende ingeniørers forening) har over lengre tid samarbeidet om hva som skal leveres og honoreres i de mange teamenes arbeid med nytt regjeringskvartal. Idag kom dobbeltside i Aftenposten om saken.

Flere arkitektkontor satser på kommunikasjon

Flere kontor har nå rekruttert nye ansatte fra pressen eller arkitekter med særlig interesse for omdømmebygging. "Det er et gledelig taktskifte i arkitektbransjen, og vi som bransjeforening vil bidra til at medlemmene kan hjelpe hverandre ut med gode budskap," sier kommunikasjonsrådgiver i Arkitektbedriftene Berit Solli.

Vestlandske byggedager 26. okt - Helleren heller!

Hold av datoen for høstens samling for arkitekter, ingeniører og hele byggenæringen på Vestlandet. Arkitektbedriftene er nok en gang medarrangør og oppfordrer våre medlemmer på Vestlandet til å benytte anledningen til å møte resten av den lokale byggenæringen.

Medlemsmøte i Trondheim 5. des

Arkitektbedriftene har fått vedtatt en ny strategi. I den anledning vil vi gjerne reise rundt til de store byene og snakke med medlemsbedriftene om lokale utfordringer og muligheter.

Kurs i kvalitetssikring og prosjektstyring med MAKS og Moment i Trondheim 22. nov

Få det beste ut av dine prosjekter ved å bruke verktøy for kvalitetssikring og prosjektstyring. Kurset vil foregå i lokalene til Arkitektene Vis-a-Vis.

BIM buildingSMART basiskurs

På bakgrunn av buildingSMART sin lærerplan har RIF utviklet et BIM basiskurs. Kurset er for hele byggenæringen, og det forventes at deltakerne kjenner prosessen for et byggeprosjekt. Målsetting med kurset er å gi aktører i byggenæringen; rådgivere, entreprenører og byggherrer en grunnleggende kunnskap og forståelse av BIM.

Trekonferansen 15. november

Trearkitektur som «løsning» på miljøutfordringene: Treets rolle i den nye arkitekturen er hovedtema under den 5. nasjonale konferansen for trearkitektur. ? Mange ser den direkte koblingen mellom bærekraft og trearkitektur. Økt fokus på miljø gir økt interesse for tre i arkitekturen. Tre har blitt en av «løsningene» på miljøutfordringene, sier daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#