Har du husket å svare? 04.03.19

Spørreundersøkelse om behovet for endringer i kontraktstandardene

Det er svært viktig at spørreundersøkelsen besvares av de i bedriften som har befatning med standardene. Daglig leder, ledergruppe, personer med kontraktsansvar o.l. Undersøkelsen kan gjerne besvares av flere personer i hvert firma, da den ikke er rettet mot bedrifter som sådan. Send derfor videre til de rette vedkommende i din bedrift. Frist for å svare fredag 8 mars!
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#