Meld på dine nye arkitekter nå! 07.01.16

Gratis kveldskurs for ferske arkitekter 1/6 16. februar

Første kurskveld av seks for ferske arkitekter. Yrket, bransjen og næringen: Hvordan arkitektbransjen og resten av byggenæringen er organisert. Hvor kommer jobbene fra; Offentlige og private, ulike konkurranseformer. Bindende åmelding for hver kveld du ønsker å delta på.

Gratis kveldskurs for ferske arkitekter 2/6 1. mars

Andre kurskveld av seks: Utviklingen av et prosjekt: Utvikling av et typisk prosjekt fra oppdragsgivers første initiativ, programmering, regulering, via prosjekteringsfase, utførelsesfase og frem til ferdigstilling. Typisk søknad om rammetillatelse. Bindende påmelding for hver kveld du ønsker å delta på.

Gratis kveldskurs for ferske arkitekter 3/6 15. mars

Tredje kurskveld av seks for ferske arkitekter. YLover, forskrifter og hvordan vi holder oversikt: Hovedtrekk i lover, forskrifter og standarder, og hvordan disse forholder seg til hverandre. Lovverk knyttet til kontrahering.Plan- og bygningsloven med forskrifter. Bindende påmelding krevet for hver kveld du ønsker å delta på.

Gratis kveldskurs for ferske arkitekter 4/6 5. april

Fjerde kurskveld av seks for ferske arkitekter. Tverrfaglig prosjektutvikling: Krav til ytelser og innhold (AY-mm). Arkitekten gir informasjon via modell, tegninger, beskrivelse som Tverrfaglig samarbeid i prosjekteringen og på byggeplass. Eksempel på Igangsettingssøknad. Bindende påmelding for hver kveld du ønsker å delta på.

Gratis kveldskurs for ferske arkitekter 5/6 19. april

Femte kurskveld av seks for ferske arkitekter. Detaljprosjekt med beskrivelser: Faglig kvalitet, tverrfaglig koordinering og kontroll (MAKS). Utførendes informasjonsbehov. Koding, utsendelse og rettinger.Ulike beskrivelser og mengdeberegninger ved ulike gjennomføringsmodellere. Bindende påmelding krevet for hver kveld du ønsker å delta på.

Gratis kveldskurs for ferske arkitekter 6/6 3. mai

Siste kurskveld av seks for ferske arkitekter. Prosjektgjennomgang og kvalitetssikring: Kontroll, hvordan og hvorfor? Krav i lover og forskrifter. Rutiner og erfaringer. Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet, Plan- og bygningsetaten, Standard Norge og SINTEF- Byggforsk? Kvalitetsplan og ansvarsmatrise. Bindende påmelding krevet for hver kveld du ønsker å delta på.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#