Markedsinformasjon fra din arbeidsgiverforening 22.05.17

Svært sterk vekst i 2016

Arkitektmarkedet var på om lag 8,5 mrd. kroner i 2016, opp 11,7 % fra året før. Kontorsegmentet trakk veksten marginalt ned, mens alle andre segmenter bidro positivt til veksten, og vekstbidraget var sterkest fra boligsegmentet.

Arkitektomsetningen hos ingeniørene på 726,5 mill kr

Arkitektbedriftene har igjen bedt Asplan Viak, Rambøll og Norconsult skjønnsmessig beregne arkitektenes andel av omsetningen i sine store, integrerte rådgivningsfirma. Omsetningen stiger litt fra sammenlignbare tall i fjor. De tre står til sammen for omtrent ti prosent av arkitektmarkedet i Norge.

Innspill om offentlige anskaffelser

Arkitektbedriftene har på vegne av medlemmene sendt forslag til Nærings- og handelsdepartementet om effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser.

Presentasjoner fra Næringskonferansen 8. juni

Se ny undersøkelse om arkitektbransjens omdømme, Arkitektbedriftenes nye strategi, og flere innkjøperes anskaffelsesstrategi. Se alle filmene og presentasjonene fra årets næringskonferanse om anskaffelser her:

Kurs i kvalitetssikring og prosjektstyring med MAKS og Moment 1. juni i Oslo

Nytt kurs! Få det beste ut av dine prosjekter ved å bruke verktøy for kvalitetssikring og prosjektstyring. Kun 3 plasser igjen!

Kurs i kvalitetssikring og prosjektstyring med MAKS og Moment i Flekkefjord 7. juni

Nytt kurs! Få det beste ut av dine prosjekter ved å bruke verktøy for kvalitetssikring og prosjektstyring.

Hvor gjør arkitektene mest feil? Frokostseminar 13. juni

Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS og Tryg har utarbeidet statistikk over skadeårsaker de siste tre årene. Formålet er å rette fokus på de hyppigst forekommende feilene som gjøres, og å finne tiltak som kan bidra til å hindre at feil skjer. På frokostseminaret vil vi presentere statistikken og gjennomgå skadeeksempler. Feil knyttet til arkitektens ansvar for bygningsfysikk "topper listen".

Miljøledelse film ute

Film fra temalunsj for Arkitektbedriftenes medlemmer om miljøledelse og nye rutiner i MAKS. Om nye myndighetskrav og nye rutiner for miljøledelse. Filmen ligger åpent for alle på vår youtube-kanal, se link her:
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#