God på tre - og interessert i eksport til Kina?

Innovasjon Norge samler nå en rekke næringer som kan tenke seg å eksportere mer til Kina. De organiserer reise til Kina 6.-10. mars, der arkitekter med eksportambisjoner nå kan melde seg på. "Fram mot Bejing-OL i 2022 ønsker kinesiske myndigheter å utvikle landet til å bli en seriøs vintersportsnasjon. Dette åpner store markedsmuligheter for norske bedrifter, blant annet leverandører av (...) trehus og -hytter," skriver Innovasjon Norge i sin invitasjon. Påmeldingsfrist er forskjøvet til 7. februar.

Arkitektbedriftene har over seks år drevet flere nettverk av medlemsbedrifter under ledelse av sivilarkitekt Peter Butenschøn, og med støtte fra Innovasjon Norge. Gjennom dette arbeidet er det blitt tydelig at norsk arkitektur nyter stadig større anerkjennelse i utlandet, samtidig som kraften og kvaliteten i markedsføring og lokalt innsalg er for svakt.

Se også nylig publisert markedsundersøkelse fra Innovasjon Norge og DogA her.

Nå arrangerer altså Innovasjon Norge en samlet studietur med 10-20 deltagere til Kina. Arkitekter er ønsket med!

For mer informasjon: Send mail til Innovasjon Norge Innlandet ved Truls Terje Hoel.
Påmelding til Gretha Larsson innen 7. februar.

Relaterte saker

10589942

Stor pris til NIELSTORP+ Arkitekter

Publisert: 30. september 2019
ACE sector study-1

Vi minner om ACE Sector Study

Publisert: 6. september 2019
1001629060

Norske arkitekter erklærer klimakrise

Publisert: 2. juli 2019
1145253706

Speed-date på triennalen?

Publisert: 19. juni 2019

Mest leste saker