05.09.18

Frokostmøte om konjunkturer og innovasjon i arkitektmarkedet 20. sept

Lytt og lær om parametrisk design, kostruksjonssystem, kunstig intelligens, Prognosesenterets rapport for arkitektbransjen, Kantars konjunkturundersøkelse for neste halvår.

Profesjonskurs for ferske arkitekter 13. november

Arkitektbedriftene byr igjen på profesjonskurs for ferske arkitekter. Kurset gir en innføring i prosjekt- og kontorhverdagen, og sider av faget det i liten grad undervises i på skolene. Målet er å gi ferske arkitekter en bedre forståelse av gangen i prosjektene, og lovverket og rammene rundt.

Oppsummering av Arendalsuka: God start på formidling av arkitekturens verdi

Arkitektbedriftene var i år på plass i Arendal som en del av Arkitekturgata (til vanlig Torvgaten), et samarbeidsprosjekt mellom alle arkitektorganisasjonene. Organisasjonene hadde her samlet sine arrangementer under overskriften «re.form ? arkitektur former fremtiden».

Send din neste rammesøknad via MAKS

Alle MAKS-abonnenter har nå muligheten til å sende og signere rammesøknader, inkludert gjennomføringsplan, til alle landets kommuner. Les mer for å komme i gang her.

Stort oppmøte under åpningen av Arkitekturgata!

Arkitektbedriftenes arrangement om hvordan arkitektur bidrar til ønsket utvikling ble sett og hørt av mange under Arkitekturgatas offisielle åpning i formiddag.

Architects, not architecture

Møt arkitektene bak arkitekturen! 13. september kan du høre Kjetil Thorsen, Siv Helen Stangeland og Stig L. Andersson på Vulkan Arena.

Oslo Open House 22-23 sept.

Oslo Open House inviterer Oslos befolkning til å se innsiden av byen, ca. hundre arkitektoniske mesterverk. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Arkitektbedriftene er med som sponsor.

Arbeidslivsseminaret 2018

Med dette seminaret ønsker Grette å legge til rette for en møteplass hvor ledere og andre med personalansvar/HR-oppgaver, får anledning til faglig oppdatering innenfor aktuelle arbeidsrettslige temaer. I år er det følgende temaer som vil bli behandlet - Nyheter i arbeidsretten, herunder gjennomgang av nye lovbestemmelser, forskrifter og ikke minst rettspraksis - Arbeidstid og reisetid - Nedbemanning og ansiennitetsprinsippet  - Norwegiansaken som skal behandles av Høyesterett og hvor spørsmålet ulike måte å tilknytte seg arbeidskraft skal prøves. Grette starter det faglige innholdet kl. 12.30 og serverer tapas i deres toppetasje fra kl. 16.30. Det blir god anledning til uformell prat med deres arbeidsrettsspesialister og seminarets øvrige deltakere. Halv pris for medlemmer av Arkitektbedriftene
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#