Nyheter fra din arbeidsgiverforening 13.09.16

Frokostmøte om fremtidens arkitektmarked 22. september

Arkitektbedriftene har fått utarbeidet en rapport fra Prognosesenteret om arkitektmarkedet noen år frem, og en rapport fra TNS Gallup der omtrent 250 ledere av arkitektkontor har fortalt om sitt syn på neste halvår. Arkitektkontorene Atelier Oslo, Lund Hagem, Blakstad Haffner, MMW og Jarmund Vigsnæs vil fortelle om sitt syn på markedet fremover. Meld deg på nå!

Arbeidslivsseminaret 2016

Dette er sjette året Grettes Arbeidslivsseminar arrangeres. Som årene før ser vi frem til stort oppmøte og engasjerte deltakere! Tema: Nytt innen arbeidsretten, Hvordan få en vellykket nedbemanningsprosess, Ikke-diskrimineringsjus, Oppsigelse etter norsk eller internasjonal rett, og avslutningsvis tapas.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#