Frokostmøte om innovasjon i arkitektmarkedet 20. sept

Spacemaker gir byggherren en million arkitektløsninger for tomten ved hjelp av kunstig intelligens. Rallar arkitekter forteller om å gå fra byggkontruksjonen til konstruksjonssystemet. Prognosesenterets rapport for arkitektbransjen de neste tre årene, og Kantars konjunkturundersøkelse for neste halvår. Hvordan påvirker ny teknologi fasene i prosjekteringen? Mer program tilkommer!

Program:

Kl 0745 - 08: Frokost

Kl 0800: Arkitektmarkedet tre år frem, ved sjeføkonom David Lund. Prognosesenterets årlige rapport om arkitektmarkedet tre år frem, basert på deres kunnskap om planer for bygging i hele landet de neste årene, og arkitektenes forventede andel av dette.

Kl 0815: Arkitektmarkedet akkurat nå, ved adm dir Egil Skavang i Arkitektbedriftene. Arkitektbedriftenes konjunkturundersøkelse (fra TNS Kantar) er basert på svar fra våre 600 kontorledere om deres marked siste og neste halvår.

Kl 0830: Fra byggkonstruksjon til konstruksjonssystem, ved stipendiat ved NTNU og sivilarkitekt i vårt aspirantkontor Rallar arkitekter, John Haddal Mork.

Kl 0845: En million arkitekter, ved Spacemaker. Spacemaker er for øyeblikket lengst fremme med ny teknologi i arkitektbransjen. "We have developed a game changing AI technology that discovers the smartest ways to maximize the value of any building site. We generate and explore billions of site proposals, sort out the best ones and give you detailed statistics about each of them." Hør hvordan ny teknologi vil påvirke arkitektbransjen!

Kl 0900: Hva skjer nå med forprosjektfasen? Debatt om hvordan ny teknologi endrer fasene i prosjekteringen.

Kl 0930: Avslutning

Ordstyrer: Egil Skavang, adm dir i Arkitektbedriftene


Påmeldingsskjema


*
*
*
*


Praktisk informasjon

Sted: Kongens gate 1, Oslo, hos Asplan Viak
Dato: 20. september 2018
Tid: kl.07:45 - kl.09:30