Meld deg på! 01.06.18

Frokostmøte om hvordan arkitekter kan unngå å gjøre feil 7. juni

Arkitektbedriftene og Tryg presenterer ny statistikk for ansvarsforsikring for arkitekter. Den typiske arkitekt-ansvar-saken, skadestatistikk og skadeforebygging. Hvordan kan arkitekter unngå å gjøre feil? Hva er status for minimumskrav til parkeringsbredder i lys av dom fra Frostating Lagmannsrett i 2017? I Kongens gate 1 i Oslo. Meld deg på allerede nå! Eller følg med live på streaming over hele landet, følg link.

Gratis Difi-kurs om balanserte anskaffelser

Difi inviterer til et gratis felles kurs for leverandører og byggherrer som jobber med offentlige bygganskaffelser. Målet for kurskonseptet er å etablere en felles læringsarena hvor deltakerne får økt kompetanse om anskaffelsesregelverket og blir tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog i anskaffelser.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#