01.02.19

Frokostmøte om konjunkturer i arkitektmarkedet torsdag 7. feb.

Vi presenterer den halvårlige konjunkturundersøkelsen for arkitektbransjen og får presentert tanker om fremtidens prosjektprosesser. Meld deg på!
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#