Nyheter fra din arbeidsgiverforening 15.09.16

Frokostmøte om fremtidens arkitektmarked 22. september

Arkitektbedriftene har fått utarbeidet en rapport fra Prognosesenteret om arkitektmarkedet noen år frem, og en rapport fra TNS Gallup der omtrent 250 ledere av arkitektkontor har fortalt om sitt syn på neste halvår. Arkitektkontorene Atelier Oslo, Lund Hagem, Blakstad Haffner, MMW og Jarmund Vigsnæs vil fortelle om sitt syn på markedet fremover. Meld deg på nå!
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#