06.02.19

Frokostmøte om konjunkturer i arkitektmarkedet torsdag 7. feb.

Vi presenterer den halvårlige konjunkturundersøkelsen for arkitektbransjen og får presentert tanker om fremtidens prosjektprosesser. Meld deg på!

Kurs i MAKS: Lovkrav, systemoppbygging og praktisk bruk

Velkommen til et praktisk rettet kurs som gir en innføring i MAKS som kvalitetssystem, og hvordan tilpasse og bruke MAKS på ditt kontor. Innholdet er i utgangspunktet tilsvarende kurset vi tilbyr som bedriftsinternt kurs, men vil ha noen tilpasninger avhengig av deltagerne.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#